Iridologie - sylabus kurzu

Iridologie II - Lekce 1

 • Základní koncepce kurzu Iridologie II. stupně
 • Rozšířená anatomie oka
 • Rozšířená anatomie duhovky
 • Praktická cvičení

Iridologie II - Lekce 2

 • Genetická konstituce
 • Strukturální znaky, indikátory, fyzické predispozice, myšlenky a emoce
 • Bližší pohled na strukturální znaky a jejich interpretace
 • Stadia aktivity tkání podle barevné škály strukturálních znaků

Iridologie II - Lekce 3

 • Klasifikace základní konstituce podle barvy duhovky, včetně interpretace fyzických a psychických souvislostí
 • Klasifikace dispozic včetně interpretace fyzických a psychických korelací
 • Klasifikace diatéz, včetně interpretace fyzických a psychických korelací
 • Případové studie
 • Praktická cvičení

Iridologie II - Lekce 4

 • Aktualizace map a topografie duhovek / 2013 /
 • Analýza a interpretace kanálů eliminace a detoxikace z pohledu fyzických funkcí, fyzických predispozic a myšlenek a emocí
 • Hodnotící stupnice
 • Případové studie

Iridologie II - Lekce 5

 • Metabolická analýza, včetně fyzických a psychických korelací
 • Hodnotící stupnice
 • Geneticko-regulační analýza
 • Topograficky labilní a topograficky stabilní metabolická pigmentace 
 • Praktická cvičení

Iridologie II - Lekce 6

 • Mezenchymální analýza, včetně fyzických predispozic a psychických korelací

Iridologie II - Lekce 7

 • Mezenchymálních analýza, včetně fyzických predispozic a psychických korelací
 • Případové studie
 • Praktická cvičení

Iridologie II - Lekce 8

 • Neurologická analýza
 • Klasifikace tonu zornice a interpretace
 • Mydriáza, miosa, sympatikotonia, parasympatikotonia
 • Klasifikace tvaru zornice a interpretace
 • Centrální, bazální, externí laterální a interní mediální aplanace
 • Klasifikace okraji zornice

Iridologie II - Lekce 9

 • Historie vzniku topografie mozkových sektorů
 • Detailní pohled na reflexní plochy mozku
 • Interpretace mozkových sektorů z pohledu funkcí, dysfunkcí a myšlenek a emocí
 • Hodnotící stupnice
 • Případové studie
 • Praktická cvičení

Iridologie II - Lekce 10

 • Střevní systém
 • Nejvýznamnější dopad emocí na střevní abnormality
 • Praktická cvičení

Iridologie II - Lekce 11

 • Ucelená struktura a koncepce výkonu analýzy
 • Praktický formulář
 • Závěrečná samostatná práce