Aromaterapie

esenciální oleje - unikátní směs bioaktivních látek a jejich cílené využití ve prospěch zdraví Základní kurz
aromaterapie
Tisk

Lekce 2 - Příklad lekce

V této lekci si povíme něco více o tom jak esenciální oleje fungují, jakým způsobem nás ovlivňují na fyzické, mentální a emocionální úrovni. Esenciální oleje byly používány více než před 6000 lety z důvodu jejich významného léčebného potenciálu. Při ohlédnutí do minulosti se můžeme setkat s různou terminologií, která byla použita v souvislosti s terapeutickými hodnotami léčivých rostlin. Terminologie se liší, ale účinek léčivých látek zůstává stále stejný. Například o bazalkovém esenciálním oleji se často hovořilo jako o oleji, který ochraňuje člověka proti zlu, zbavuje ho smutku nebo udržuje zdravé srdce. Dnešní, moderní terminologie vystihuje tutéž podstatu, avšak používá názvy jako profylaxe, nervové tonikum nebo antidepresivum. Účinné látky a vzorce, které se nacházejí v esenciálních olejích jsou velmi složité a stejně tak i jejich terapeutický vliv na člověka. Esenciální oleje mohou sloužit více než jednomu účelu. Například olej z meduňky může působit na mysl a emoce sedativním účinkem, zatímco na fyzické úrovni působí jako účinné antivirotikum, tonizuje trávicí systém a jeho efekt můžeme cítit při křečích, zejména hladkého svalstva.

Esenciální oleje mají přirozenou schopnost působit na různé úrovni lidského bytí. Není to jen fyzické tělo, které bude profitovat, ale stejně působí esenciální oleje na mysl a emoce. Předpokládá se, že matka Země má pro každou nemoc léčivou rostlinu a vaším úkolem bude spojit esenciální olej s konkrétním problémem, který bude vyžadovat řešení.

Interaktivní vztah mezi esenciálním olejem a člověkem: 

  • Farmakologický účinek:  představuje chemické reakce, které jsou vyvolány vstupem esenciálního oleje do krevního oběhu. Farmakologický efekt působí přímo na fyzický organismus prostřednictvím mechanismu receptor-efektor. Výsledkem je efekt fyziologický. 
  • Psychologický účinek:  v tomto případě esenciální olej sleduje cestu přes smyslový orgán čichu a jednotlivá mozková centra. Efekt získáváme prostřednictvím nervové soustavy, která reaguje na aroma esenciálního oleje a získáváme relaxační nebo stimulační efekt. Můžeme konstatovat, že výsledným a konečným efektem psychologického účinku je opět efekt fyziologický.
  • Fyziologický účinek:  je konečným a výsledným efektem působení esenciálního oleje, který je vyvolaný oběma způsoby, tj farmakologickým i psychologickým. Pod fyziologickým efektem budeme sledovat následek, který má esenciální olej na fyziologii, tj například srdeční frekvenci, krevní tlak, dilataci nebo konstrikci svalstva atd. Fyziologický účinek může být vyvolán buď stimulací nervového systému (psychologický účinek) nebo z krevního oběhu mechanismem receptor-efektor (farmakologický účinek).

Farmakologický a fyziologický účinek esenciálních olejů je velmi podobný fytoterapii - účinku bylinných přípravků, které jsou užívány ve formě čajů nebo odvarů z léčivých bylin. Psychologický účinek je primárním při vdechování aroma esenciálního oleje. Inhalace aktivuje limbický systém, který je považován za sídlo našich emocí.

Limbický systém je naším emočním mozkem, který ovlivňuje naše podvědomé, instinktivní chování. Ať si to uvědomujete nebo ne, právě tato část našeho mozku rozhoduje o tom, jak se budeme cítit, jaké budou naše reakce a jak se budeme chovat. Je to naše podvědomí, náš pocit, naše Já. Všechny nové podněty jsou porovnávány s našimi minulými vzpomínkami, našimi minulými zážitky nebo myšlenkovými vzorci, které jsou uloženy v jednotlivých mozkových centrech. Emoce jsou reálné, jsou to silné pocity, které námi burcují, našim vnitřkem, utvářejí náš současný mentální stav a podepisují se neviditelným písmem pod naši reakci vůči určité situaci nebo objektu. Mezi čichem a limbickým systémem existuje přímý vztah. Čichové koule zpracovávají čichové informace a jsou přímo spojeny s limbickým systémem, což vysvětluje, proč čich vyvolává tak silné vzpomínky a emocionální reakce.

A pokud má čich a určité aroma tak silný vliv na naše emoce a instinktivní reakce, pak tuto informaci můžeme využít už nyní, zejména u našich dětí. Děti se narodily s výrazně rozvinutou schopností čichu. Po pár dnech novorozenec dokáže rozeznat svou matku podle její vůně. Později si začíná spojovat určité aroma s pocitem bezpečí, tepla, lásky a stejně tak i negativní zážitky a pocity nebezpečí si může spojovat s určitou vůní. Úkolem rodičů je vytvořit a spojit aroma s pozitivními pocity, které pomohou dítěti v pozdějším životě využít sílu esenciálních olejů například v případech, kdy se bude cítit mimo rovnováhu, pokud bude čelit negativním událostem a negativním zážitkům. Právě tehdy může velmi přirozeně aktivovat limbický systém, který při vdechování aroma spojené s pozitivními vzpomínkami a pozitivními emocemi, může pomoci překlenout i náročnější období. Všechny asociace aroma a emocí s námi zůstávají po zbytek života, proto můžeme už nyní pomoci našim dětem a vychovat je jako silné a emocionálně stabilní jedince. 

Cesta esenciálního oleje

To, jak působí esenciální olej na člověka zjistíme ihned po vdechnutí vůně nosem. Prvotní reakce na pach ihned signalizuje, zda je vůně pro člověka příjemná nebo ne. Je to například jako s vůní kávy, někomu je velmi příjemná a jiný ji zas nemusí mít rád. Obdobně to je i s esenciálními oleji, které vyvolávají podobnou reakci. Lidský mozek, limbický systém, vždy interpretuje aroma do formy určitých pocitů. Různé vůně mohou asociovat a být spojovány s minulými zážitky. Vůně levandule vám může evokovat zahradu prarodičů, ve které jste trávili dětské časy, spojovány s pocity tepla, bezpečí a spokojenosti. Olej z jehličí borovice může vzbuzovat vzpomínky na zimní dovolenou, vánoce a přináší pocity vzrušení. Vůně citronely může být spojována s dezinfekčními prostředky používanými v nemocnicích a u někoho vyvolávat pocity nejistoty, opuštění atd.

Teď už určitě vnímáte esenciální oleje nejen jako vůni v lahvi. Esenciální oleje jsou silné zbraně, které se naučíte ovládat ve váš prospěch. A nejen to, esenciální oleje nemají vliv jen na naše emoce a instinktivní reakce, esenciální oleje jsou našimi přáteli i na fyzické úrovni. Abychom získali profit z jejich používání, musíme zajistit jejich absorpci do našeho těla. Absorpce molekul esenciálních olejů je možná a to hned třemi způsoby, mezi které řadíme inhalaci, absorpci přes pokožku a orální příjem. V praxi se nejčastěji využívají první dva způsoby, kterými se budeme dále zabývat, přičemž inhalace představuje prvotní způsob, který tvoří základní pilíř aromaterapie. Pro bližší představivost prosím prozkoumejte působení esenciálních olejů na následujícím grafu.  

 

eo_route21 Způsoby absorpce esenciálních olejů

Používání a terapie esenciálními oleji by měla být výlučně v externí formě. Existují dva hlavní způsoby, jakými je olej absorbován do krevního řečiště. Prvním způsobem je absorpce inhalací a druhým způsobem je absorpce kůží. I když někteří výrobci doporučují orální příjem esenciálních olejů, tuto oblast bychom měli výhradně nechat v rukou aromatologů a zároveň tato metoda není vhodná pro děti, těhotné ženy, citlivé nebo starší lidi.  

Inhalace oleje

Vstup esenciálního oleje přes nosní otvory sleduje velmi rychle a efektivně svou cestu. Při prvním vdechnutí vůně přes nosní otvory přechází aroma do nosní dutiny. Sliznice nosní dutiny obsahuje čichový epitel nebo nervové větve, které jsou detektory pachu. Nervová vlákna procházejí tenkým otvorem v horní části nosní dutiny přes čichovou kouli, odkud čichový nerv vysílá impulzy do limbických center mozku.  

2021_limbic 

Hipokampus se účastní přenosu bezprostředních myšlenek a smyslových informací do krátkodobé a dlouhodobé paměti. Hipokampus upevňuje dlouhodobé vzpomínky a znalosti spojené s prostorovým uvědomováním. Tímto způsobem si dokážeme vybavit určitá místa, situace nebo lidi z minulosti. A aby mohly být vzpomínky doplněné o silné a prožité emoce, aktivována je amygdala, mandlovité těleso, které tvoří součást limbického systému. Amygdala se váže k pocitům a našim emocionálním reakcím k prožité události. Tímto způsobem získáme určitou emoční reakci k aroma, pokud taková asociace v našem limbickém systému existuje. Limbický systém vždy poskytuje emoční reakci na aroma.

Z limbického systému jsou nervové impulsy přeneseny do hypotalamu, který se pokládá za životně důležité integrační centrum. Spojuje struktury limbického systému s hormonální a nervovou soustavou. Hypothalamus je přímo spojen s hypofýzou, nadřazenou endokrinní žlázou a s autonomním nervovým systémem, který je zodpovědný za regulaci důležitých vnitřních podmínek, které nedokážeme ovládat vědomě, například tělesná teplota, hladina živin, rovnováha vody, soli, průtok krve, cyklus spánku a bdění, hladina hormonů, reflexy a emoce.  

Inhalace esenciálních olejů a jejich přímý efekt na naše emoce a úroveň psychického zdraví je jednoznačná. Jelikož má nos přímý kontakt s naším emočním mozkem, umíme cíleně ovlivnit naše reakce, pocity, myšlenky a emoce. Neumíme identifikovat aroma proto, že máme nos, ale proto, že máme mozek. Nos bez mozku je výlučně zodpovědný za modifikaci teploty a vlhkosti inhalovaného vzduchu a představuje první linii v obraně před cizorodými látkami, které mohou být vdechnuty.

Avšak není to jen psychologický efekt, který dokážeme velmi dobře upravit určitými esenciálními oleji. Při vdechnutí aromata esenciálního oleje se několik molekul dostává do plic, kde se přes plicní sklípky navážou na molekuly kyslíku a pohybují se přes cévní stěny dovnitř krevního oběhu, kde dochází k farmakologickému účinku. Stejně tak je inhalace vhodnou metodou při jakýchkoliv dysfunkcích dýchací soustavy.

Inhalace je velmi silná metoda, avšak jemná v akci, není to jen pěkná vůně, ale naopak, aroma esenciálního oleje má schopnost měnit naše emoce, měnit naše nálady, má vliv na hormonální a nervový systém, dva základní pilíře, které regulují funkce všech orgánů našeho těla, na naše celé zdraví. 

Topická aplikace

Téměř celý povrch kůže je pokryt chlupy a chloupky, v oblasti hlavy vlasy. Kůže má několik důležitých funkcí. Především chrání tělo před mechanickými a chemickými vlivy prostředí, je nepropustná pro vodu a částečně propustná pro tuky. Neporušená kůže tvoří nepropustnou bariéru pro choroboplodné zárodky. Pigment melanin chrání tělo před slunečním zářením. Smyslová tělíska v kůži nám umožňují vnímat teplo, chlad, bolest a povrch předmětů. Kůže napomáhá k udržení stálé tělesné teploty a je bohatě cévně zásobena. Podkožní vazivo izoluje tělesné orgány a chrání tělo před nárazy. Je zde uložený tuk, kde se skladují vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K). Mazovými a potními žlázami kůže dochází k vylučování mazu a potu.

skin21 

Pokračování v kurzu Aromaterapie

SYLABUS KURZU Informace o kurzu PŘIHLASTE SE DO KURZU 


Reference

Aromaterapie je pro mě tak staronovou metodou léčby, protože kouzlo esenciálních olejů znám už dříve, sice před tím jsem znala jen účinky těch pěti, které jsem měla doma. Také v rámci rodiny a přátel doporučuji spíše alternativní medicínu jako klasickou, bylinné čaje a teď když znám celý zázrak aromaterapie a účinky velkého množství olejů jsem nadšená a děkuji, že jsem našla stránku vašeho kurzu a mohla jsem se vzdělat v úžasném způsobu léčení, nenásilném, jemném, zázračném uzdravování pomocí aromaterapie. Děkuji – Zuzana M.

souvisejícíProdukty a kurzy