Bachova terapie - sylabus kurzu

Bachova terapie - Lekce 1

 • Úvod do Bachovy květové terapie
 • Dr. Edward Bach 
 • Vliv květových esencí na člověka 
 • Člověk jako komplexní energetická bytost 
 • Základní pilíře Bachovy terapie 

Bachova terapie - Lekce 2

 • Koncepce vibrační medicíny
 • Princip léčby květovými esencemi
 • Spojení květových esencí s východní medicínou
 • Atributy čaker

Bachova terapie - Lekce 3

 • Kategorizace květových esencí podle Dr. Bacha
 • Typové a náladové květové esence
 • "The Story of the Travellers" - příběh poutníků

Bachova terapie - Lekce 4

 • Kompletní charakteristika 38 květových esencí podle Dr. Bacha
 • Květové esence při pocitech zoufalství a beznaděje
 • Květové esence při pocitu strachu
 • Květové esence při pocitu nejistoty
 • Květové esence při ztrátě vlastního úsudku
 • Květové esence při ztrátě zájmu o život v přítomnosti
 • Květové esence při převaze zájmu o druhé
 • Květové esence při pocitu samoty

Bachova terapie - Lekce 5

 • Praktická cvičení indikace Bachových esencí podle sedmi kategorií
 • Úvod a zásady diagnostiky
 • Terapeutický dotazník

Bachova terapie - Lekce 6

 • Praktická cvičení indikace květových esencí podle sedmi kategorií
 • Jak rychle Bachovy esence působí
 • Alternativní způsoby indikace Bachových esencí - kineziologie, kyvadlo, propojení květových esencí se systémem čaker

Bachova terapie - Lekce 7

 • Jak si uvědomit vlastní emoce 
 • Jak soucit se sebou samým uvolňuje emoční bariéry 
 • Praktická cvičení uvědomění si svých emocí a sebesoucit v praxi 
 • Bachova květová esence Larch 
 • Možné kombinace esence Larch s dalšími Bachovými esencemi

Bachova terapie - Lekce 8

 • Výroba květových esencí
 • Zásady dávkování a užívání květových esencí
 • Květové esence a děti
 • Rescue Remedy,  Rescue Remedy cream
 • Rizika univerzálních směsí Bachových esencí
 • Další podpůrné metody harmonizace emocionálního stavu

Bachova terapie - Lekce 9