Bachova terapie

Bachovy esence vám pomáhají najít ve vlastní zranitelnosti sílu obrovského významu Základní kurz
bachova terapie
Tisk

Lekce 4 - Příklad lekce

Vítejte u další lekce. Tato lekce je nejnáročnější lekcí celého kurzu, jelikož budeme procházet charakteristikami všech Bachových esencí. Věnujte prosím dostatek pozornosti každé esenci, neboť jen učením se můžete stát opravdu profesionálním terapeutem. Zároveň vám doporučujeme, učte se názvy květinových esencí v anglickém jazyce. Bude pro vás jednodušší orientovat se mezi Bachovými esencemi v praxi, jelikož se názvy esencí vždy uvádějí původními, anglickými názvy.

Proč bachovy esence fungují 

Energetická psychologie nám říká, že negativní emoce nejsou způsobeny vzpomínkami na trauma, avšak jsou způsobeny narušením energetického systému těla. Samotná událost není důležitá, ale interpretace události a význam, který jí přisuzujeme, má obrovský dopad na proudění nebo stagnaci energie. To vysvětluje, proč někteří lidé nejsou ovlivněni vzpomínkou na určitou událost, zatímco jiní mohou být zcela traumatizováni stejnou událostí nebo vzpomínkou na podobnou událost. Jakákoliv událost bude mít tisíc různých významů pro tisíc různých lidí, na základě jejich jedinečnosti. Pokud mají všechny negativní emoce stejnou základní příčinu, řešení je také stejné – musíme opravit význam, který jsme jim připsali. To platí pro každou negativní emoci, ať už je to smutek, lítost, strach, zklamání, úzkost, hněv, hanba a všechno ostatní. Nezáleží na tom, kde je problém, v čem je problém nebo odkud se vzal. Energetická medicína je založena na systému čaker a věří, že bloky v energetickém proudění stojí za všemi chorobami a negativními emocemi. Dojde-li k nápravě energetického toku, dojde i k uvolnění čehokoliv, co bylo dlouhodobě přítomno a vnímáno jako negativní.

Bachovy esence pracují přesně s tímto konceptem. Většina z nás neví, jak funguje motor automobilu, ale rádi otočíme klíčem a dovezeme se do našeho cíle. A totéž se děje při užívání bachových esencí. Nakonec je stejně většině lidí úplně jedno, jak esence fungují, zbývá jen pocit štěstí, že jsme našli něco, co nám poskytuje úlevu od emoční nebo fyzické bolesti.

Úspěšnost bachových esencí a náprava emočních dysfunkcí může jednoduše vycházet ze skutečnosti, že už samotná selekce esencí nám umožňuje být neuvěřitelně upřímným k sobě samému. Pokud se cítíte oškliví, cítíte nenávist, závist, přetížení nebo se cítíte jednoduše smutně, musíte říct přesně to, jak se právě teď cítíte. V bachově terapii neexistuje žádné skrývání emocí, žádné zabalování problému do zlaté pozlátky a žádné předstírání, že věci jsou jinak, než jsou. Už samotné přiznání je obrovskou úlevou a můžete to cítit jako osvobození vaší duše. Jak říkal perský mystik Rumi „Léčba bolesti spočívá v bolesti.“

Před více než 150 lety, Henry David Thoreau napsal: „Množství lidí vede život tichého zoufalství.“ A na této frázi je i v 21. století kus pravdy. Technologie změnila náš svět, avšak naše mozky a těla jsou stále stejné jako před tisíci lety. Ve snaze přizpůsobit se rychlému světu téměř každý z nás zná, co je stres a chronická úzkost a je někdy obtížné skutečně vypnout. Určitá míra stresu a úzkosti je naprosto normální a nezbytná, ale neustále kousavá úzkost, se nakonec projeví na našem zdraví, na našich vztazích a celkově ovlivní kvalitu našeho života. Někdy zkrátka žijeme tak dlouho s pocity stresu a úzkosti, že se stávají naší druhou náturou, aniž bychom si to vůbec uvědomili. Každá perioda stresu a úzkosti aktivuje nervový a hormonální systém, které se přizpůsobují nervovou intervencí a hormonální sekreci požadavkům našeho těla. Srdeční frekvence, dýchání, krevní tlak, triglyceridy, kortizol, cholesterol a inzulín stoupají. Stres zhoršuje trávení, protože klesá absorpce živin, zácpa je dalším důsledkem. V době stresu nemá tělo čas na trávení nebo vylučování. Každý jeden systém v těle je negativně ovlivněn, včetně vypnutí imunitního systému.

Bachovy esence jsou vibrační dary matky země a mají schopnost přerušit vzory hrozby a nebezpečí, které jsou asociovány s konkrétní událostí, emocí nebo myšlenkou. To ovšem neznamená, že se daná událost vymaže z naší paměti. Stále si ji budeme schopni vybavit, pořád k ní budete mít přístup, ale už nebude mít negativní emoční náboj. A to je síla bachových kapek, kterou spolu zkoumáme. Bachovy esence nepoužíváme proto, abychom změnili minulost, sami sebe nebo své blízké. Bachovy esence používáme výlučně proto, že život je v určitých momentech obtížný. Jsou jako laskavý rodič, který uklidňuje své dítě, které prochází náročnějším obdobím. 

Květové esence při pocitech zoufalství a beznaděje

 bach_cz_1

Larch 

Esence Larch pomáhá těm, kteří trpí nedostatkem důvěry ve vlastní schopnosti. Jednotlivci typu Larch se často podceňují a nejsou schopni dosáhnout žádných cílů. Z důvodu nedostatečného sebevědomí, váhají nad svými schopnostmi a raději velebí úspěchy jiných lidí. Vlastní strach jim nedovolí jednat, protože se bojí selhání. Mají strach, že budou ostatním na posměch a proto jsou často stažení a stydliví. Ve výzvách jsou prvními, kdo ztrácí odvahu a všechno vzdává. Často opakují fráze jako „Já na to nemám“, „Nejsem dost dobrý“ a mnoho podobných frází.

Z vlastních obav a nízkého mínění o sobě samém se často vzdávají šancí, které jim život nabízí. To je jedním z negativních statusů Larch. Jednotlivec se raději nepokusí provést nic, zejména z důvodu strachu ze selhání a nedostatku schopností. Pozitivní status Larch dává jednotlivci pocit důvěry ve vlastní síly, vlastní potenciál a otevírá mu prostor pro využití šancí. Učí nás rozpoznat chyby minulosti a využít minulé omyly pro budoucí růst. Pokud někdo pochybuje nad svými schopnostmi a má nedostatek sebedůvěry, Larch bude vhodným výběrem esence.

Pine

Pine je esencí v případech, kdy jsme přímo uvězněni ve smutku z minulosti a to zejména pokud smutek doprovází i pocity viny. Minulost nemůžeme změnit, nemůžeme se obviňovat za to, co nás v životě potkalo. Tento způsob je kontraproduktivní. Co však můžeme udělat, je změnit náš postoj k minulosti. Zarytě se držet minulosti spolu se sebe obviňováním ji bohužel už žádným způsobem nezmění.

Lidé, kteří doufají, že dokáží překonat nedokonalost minulosti, si často na svůj úkor stanovují své cíle příliš dokonalé, až nereálné ke splnění. Nevědomě sami sebe staví do pozice, kde není možné uspět. Jsou to lidé, kteří často viní sami sebe za chyby jiných a vždy se omlouvají i když skutečně nemusejí, třeba i za špatné počasí. Esence Pine pomáhá budovat pozitivní postoj k událostem z minulosti. Využívá poznatky, zážitky a zkušenosti z minulosti, jako zdroj poučení pro budoucnost a jako cestu sebeodpuštění a sebelásky.

Pokračování v kurzu Bachova terapie

SYLABUS KURZU Informace o kurzu PŘIHLASTE SE DO KURZU 


Reference

Jsem ráda, že jsem si vybrala právě vaši společnost, velmi děkuji paní lektorce za její komentáře, vždy napsala to, co jsem právě v té chvíli potřebovala vědět a vždy jsem to využila při dalších kvízech nebo testech. Poprvé mám pocit, že jsem se naučila přes internet něco smysluplné a že to mělo hlavu i patu (jsem učitelka, takže už jsem deformovaná :)). Po celou dobu jsem ani jednou nezpochybnila své rozhodnutí pokračovat ve výuce, to je vaše zásluha, neboť to bylo zajímavé od začátku do konce .... děkuji pěkně a přeji vám všem hodně radosti z vaší práce, mnoho úspěšných studentů, který díky vám našli nový začátek a tak našli svou cestu. - Monika V.

souvisejícíProdukty a kurzy