Iridologie 2

pokročilá analýza duhovky, včetně rozšíření o holistickou analýzu a interpretaci II. stupeň kurzu
iridologie

Iridologie 2 - informace o kurzu

Proč Iridologie II. stupně?

Celá staletí je pohled do očí to, co nás odlišuje od jiných žijících existencí. Druhý stupeň iridologie představuje syntézu německého a amerického novodobého přístupu k analýze duhovek, který je platný a aktuální pro potřeby analýzy duhovky 21. století. Ve druhém stupni kurzu iridologie budeme stavět na vašich znalostech a schopnostech, které už máte při analýze duhovek. Vaší nástavbou bude subtilní oblast každého jednoho člověka.

Všichni víme a dokonce to už potvrzují i ​​výzkumy, že myšlenky a emoce mají přímý efekt na mnoho různých systémů lidského těla. Myšlenky a emoce jsou podřízeny různým mentálním procesům, které závisí na stupni našeho vnímání, přijímání, akceptaci a asimilaci. Schopnosti a kapacita našeho vnímání je velmi individuální a může zahrnovat genetické faktory i osobnostní atributy v určitém čase. Atributy zděděné mentální a emocionální paměti můžeme pozorovat již v době narození a to zkoumáním strukturálních znaků duhovky a zornice (genotyp); pokud jiné znaky akumulace (fenotyp) se rozvíjejí jako výsledek našeho života.

V kurzu Iridologie II. stupně půjdeme za hranice tradičního fyzického hodnocení stupně aktivity tkání. Budeme poskytovat analýzu duhovek ve smyslu holistického přístupu. Budeme zohledňovat mentální, emocionální a spirituální aspekty, které se naučíte interpretovat spolu s pokročilou analýzou fyzických predispozicí. Více informací a obsah jednotlivých lekcí naleznete v sylabu kurzu.


Reference

Prinos hlavně v oblasti pigmentace a znaků akumulace-tam jsem dosud neměla vůbec jasno. Trochu nešťastně časově naplánováno z mé strany-kvůli těhotenské nevolnosti, jsem byla ke konci v časové tísni. - Lucia H.