Iridologie

duhovka je jako pravdivé zrcadlo, ve kterém vidíme, co se děje pod povrchem naší kůže Základní kurz
iridologie

Iridologie - informace o kurzu

Co je Iridologie?

Iridologie je věda a umění zároveň. V iridológii vnímáme duhovku jako mapu reflexních orgánů našeho těla. Duhovka má nesmírně velkou vypovídací schopnost o tom, co se právě teď děje v našem vnitřním světě, co se děje pod povrchem naší kůže. Koncept analýzy duhovek sahá už do centrální Asie (Mezopotámie) a záznamy se zachovaly již z roku 1000 před n.l. Téměř před 3000 lety už sám otec medicíny Hippokrates upozorňoval na důležitost dívání se do očí svých pacientů, které odrážejí a zároveň pro lékaře prozrazují mnohé informace o zdravotním stavu.

Extrémní citlivost iridologie vždy přináší pravdu, kterou nachází podrobným zkoumáním duhovek. Duhovka, ta nemá schopnost přetvářky, vždy odráží reálný stav lidského organismu, včetně všech slabých a silných genetických dispozic.

Proč Iridologie?

Analýza duhovky odkrývá dědičné predispoziční faktory, tendence ke degenerativním kondicem a patogenním stavem a to dekády předtím, než se objeví symptomy nebo nám to potvrdí laboratorní analýzy a testování. Iridologie je něco takového, jako pohled na naše nitro z ptačí perspektivy, právě vy jste tím orlem a vidíte směrování loďky života, vidíte, kde je vodopád a právě proto se mu dokážete efektivně a velmi brzy vyhnout. Dokážete se vyhnout a zvrátit směrování aktivity jednotlivých orgánů a žláz směrem ke zdraví. A přesně to je ten správný směr vaší plavby na řece zvané život. Iridologie cenným nástrojem v preventivní péče jednak o fyzické, ale i mentální a emocionální zdraví.

Principy kurzu iridologie

I. Analýza před diagnostikou

Iridologie není určena pro diagnostiku, ale měla by sloužit k evaluaci v termínech hodnocení kondicí a stupně zdraví. Z tohoto důvodu také v kurzu využíváme termín iridologie a ne irisdiagnstika. Správná terminologie a anatomický základ jednotlivých struktur oka a duhovky a pochopení jejich významu jsou nezbytností při práci iridologa, který přes externí oční examináciu provádí systemické hodnocení aktivity relativně vzdálených orgánů, žláz a tkání.

II. Strukturovaná analýza

Analýza duhovky by měla být prováděna strukturovaně. A tento princip sledujeme i v kurzu iridologie. Začínáme základní konstituční analýzou, kde sledujeme genetický potenciál nositele duhovek, pokračujeme přes mezenchymální analýzu pupilární a ciliární zóny a analýzu ukončíme metabolickou analýzou kondicí a akumulací. A vy se naučíte nejen analyzovat znaky duhovky, ale i veškerou terminologii, kterou v iridológii používáme, jak v tomto popisu (-:

III. Nejen analýza, ale hlavně interpretace

Analýza je sice důležitá, ale nemá význam, pokud ji nedokážeme interpretovat, pokud obraz duhovek nedokážeme přenést do slov. A slova jsou startovací bod pro změnu, slovy popisujeme to, co vidíme v duhovkách. A když víme, které tkáně jsou slabší, máme startovací bod pro začátek cíleně praktikované prevence. Už nemusíme čekat, kdy časovaná bomba vybuchne, ale naopak, pochopíme sebe, své genetické dědictví a pracujeme spolu se svým tělem a jeho potenciálem.

Co je součástí kurzu iridologie?

  • Komplexní kurzový manuál, včetně obrazových příkladů mapy duhovek 
  • Vedení lektora 
  • Bezplatné konzultace 
  • Certifikát 

Iridologie poskytuje bezbolestný, ekonomický a neinvazivní systém hodnocení a analýzy zdravotního stavu. Může být skvěle kombinována s jinými systémy analýzy a diagnostických procedur, které jsou k dispozici. Dnešní doba potřebuje preventivní zdravotní péči a komplexní metody analýzy fyzických i mentálních a emocionálních kondicí. Iridologie je klíčem a vyhrává ve všech aspektech.


Reference

S kurzem jsem byl spokojen. Zpracování lekcí jejich postupná náročnost, obsáhlý popis jednotlivých části nabízel informace a znalosti v dostatečném množství na pochopení práce při analýze duhovky. Děkuji za spolupráci. - Pavel S.