Iridologie

duhovka je jako pravdivé zrcadlo, ve kterém vidíme, co se děje pod povrchem naší kůže Základní kurz
iridologie
Tisk

Lekce 4 - Příklad lekce

Cíl lekce: identifikace autonomního nervového věnce a interpretace abnormalit; konstituční analýza na základě struktury trabekulární síťoviny; praktická cvičení shrnující všechny dosavadní znalosti

Autonomní nervový věnec

Autonomní nervový věnec (ANV) je vaskulární struktury. I když je tento věnec velmi tenký, obvykle se s trochou námahy dá rozeznat, byť jen jako místo, kde končí prstenec střevní soustavy. ANV se vyznačuje velmi odlišným charakterem struktury, která obíhá kolem celého prstence střevní soustavy. V ideálním případě se nachází přibližně v 1/3 od zornice. Autonomní nervový věnec odpovídá reflexní ploše autonomního nervového systému.  

anv

Autonomní nervový systém z pohledu anatomie

Autonomní nervová soustava jedná bez našeho vědomí a je zodpovědná za udržování stability vnitřního prostředí. Senzitivní nervová vlákna autonomní nervové soustavy podávají informace o vnitřních orgánech a jejich aktivitě. Integrace senzitivních nervových vláken probíhá v hypothalamu, mozkovém kmeni a míše. Ale není to jen o poskytování informací, nervy autonomní nervové soustavy vysílají příkazy ve formě nervových pobídek všem orgánům, které nedokážeme ovládat vůlí. Jedná se zejména o hladké svalstvo, krevní cévy, srdeční sval a některé žlázy.

lekcia09-img02Autonomní nervová soustava se dělí na dvě části – sympatikus a parasympatikus. Nervy obou částí ANS vyvolávají protichůdné reakce. Sympatická část připravuje tělo na akci a stres a parasympatická část obnovuje normální funkce, aby uchovala energii. Ganglia (shluky nervových buněk) sympatického systému jsou umístěna na přední straně páteře, jako dvě vlákna, zatímco parasympatická ganglia jsou přímo spojena s orgány, žlázami a tkáněmi, které ovládají. Většina orgánů je spojena s oběma sympatickými i parasympatickými nervy, ale například potní žlázy, krevní cévy a mícha jsou kontrolovány pouze sympatickou částí.

Parasympatickou částí je ovládán trávicí systém, zvyšuje sekreci trávicích enzymů, je zodpovědný za konstrikci zornice, snížení srdeční frekvence, zúžení průdušek, v játrech se ukládá glukóza, střevní peristaltika se zrychluje. V pozici duhovky je parasympatikem  ovládaná pupilární zóna prostřednictvím svěrače zornice (musculus sphincter pupillae).

Sympatická část se na duhovce nachází v ciliární zóně a je ovládána rozšiřovačem zornice (musculus dilatator pupillae). Sympatické nervy jsou zodpovědné za dilataci zornice, rozšíření průdušek, zvyšují srdeční frekvenci a sílu stahů, v trávicí soustavě snižují vylučování trávicích enzymů, nadledvinky tvoří stresové hormony, uvolňuje se glukóza, střevní peristaltika se zpomaluje. Tělo se připravuje na akci.

Autonomní nervový systém z pohledu iridologie

Pro správnou činnost všech orgánů a tkání je nutná vyvážená spolupráce obou částí autonomního nervového systému, což na duhovce pozorujeme identifikací autonomního nervového věnce. Na duhovce můžeme pozorovat ANV jako jeden z centrálních znaků, který rozděluje trávicí systém (pupilární zónu) od ostatních tělesných tkání a struktur těla (ciliární zóna). Autonomní nervový věnec je místem, kde dochází ke spojení parasympatické a sympatické nervové soustavy. Obě části ANS vysílají protichůdné signály do hladkých svalů, přičemž v nich vyvolávají protichůdnou reakci „stiskni – táhni“. Pokud by byly všechny tělesné funkce v rovnováze, pak bychom mohli očekávat, že najdeme autonomní nervový věnec v dokonalém kruhu, přibližně v 1/3 od zornice. Avšak obvykle tomu tak není a v rámci analýzy se spíše setkáte s následujícími anomáliemi:

1. Velikost autonomního nervového věnce  

Velikost autonomního nervového věnce se odvolává na rovnováhu nebo nerovnováhu sympatického a parasympatického nervového systému. Efekt nerovnováhy může reflexně ovlivňovat činnost hladkého svalstva tkání prostřednictvím hypothalamu. Pro nás je velikost autonomního nervového věnce ukazatelem pro pochopení systému psychoenergie klienta.

Na následujícím obrázku můžeme pozorovat absolutní smrštění autonomního nervového věnce. Pozorujte, jak se celá oblast věnce dostává do pupilární zóny a těsné blízkosti zornice. Prakticky nedokážeme pupilární zónu v této duhovce jednoznačně pozorovat. Dále si všimněte, že rám věnce není v tomto případě tak jednoznačně definován. Je zde množství přerušení v linii. Už teď vám musí být jasné, co se děje s celým gastro intestinálním systémem. Jednoduše bychom mohli říci, že tento člověk celoživotně trpí různými gastrointestinálními obtížemi, od bolestí žaludku, křečí, neoptimální střevní peristaltiky. V oblasti myšlenek a emocí se bude jednat o introvertního člověka, nechává si myšlenky a pocity pro sebe, často dominují pocity úzkosti a související spasmatické kondice s bolestmi břišní dutiny. V tomto případě nebude medikace příliš šťastnou volbou. Toto je genetická konstituce klienta, jsou to jeho geny, které obdržel ve svém genetickém potenciálu. To, co je v tomto případě prioritní, je ukázat klientovi jeho genetické dědictví a naučit jej přijmout svou konstituci a pochopit příčinu gastrointestinálních obtíží. A to je ten největší úspěch.  

anv2

 

Na následujícím obrázku můžeme pozorovat opozitní případ, tj. rozšíření autonomního nervového věnce s jasným ohraničením. V těchto případech se bude jednat o časté psychosomatické kondice, dysfunkce endokrinního systému, gastro-střevní systém vykazuje minimální střevní aktivitu, nedostatek trávicích šťáv, hypoaktivní kondice se vyskytují nejen v oblasti žaludku, ale i v celém střevním systému, což může na fyzické úrovni nabývat formu zácpy nebo potravinové intolerance.

anv1

2. Struktura autonomního nervového věnce

Pod touto sekcí budeme pozorovat a hodnotit kvalitu struktury autonomního nervového věnce, který vypovídá o anomáliích v činnosti sympatického a parasympatického nervového systému. Každý orgán má reflexní vztah k autonomnímu nervovému věnci. Dochází-li v některém místě k porušení nebo vychýlení ANV směrem k zornici nebo k její vnější části, je důležité sledovat vlákna a barevnost v rámci ciliární i pupilární zóny. Každá asymetrie ideálně kruhového a pravidelného uspořádání ANV značí nerovnováhu nervové intervence v konkrétní a specifické orgánové oblasti. Pokud nedokážeme na ploše duhovek jasně sledovat strukturu věnce, je nestrukturovaný nebo s přerušením v kontinuitě, tato situace bude pro nás indikátorem psychosomatických onemocnění.

anv3

Tak je tomu i v následujícím případě, kdy nedokážeme z plochy duhovky vyjmout autonomní nervový věnec jako dominantní znak oddělující pupilární a ciliární zónu. Interpretace tohoto jevu bude zahrnovat psychosomatickou slabost celého gastro intestinálního systému, zácpa, nerovnováha mezi funkcemi žaludku a obecně hyperacidické kondice. Bolest břišní dutiny se bude objevovat zejména v asociaci se stresovými situacemi. 

Vždy však musíme vědět, že vzor autonomního nervového věnce a jeho velikost je geneticky podmíněná a nikdy nedojde ke změnám v rámci jeho struktury na ploše duhovky. Vzor a velikost autonomního nervového věnce je unikátní pro každého jednoho člověka. Reflektuje funkce autonomního nervového systému, stupeň adaptace a regulace nejen fyziologických, ale také mentálních a emocionálních faktorů. Nepravidelnost struktury signalizuje dysbalanci mezi sympatickým a parasympatickým nervovým systémem. A pokud bude stoupat úroveň stresového zatížení, budou rovněž přibývat symptomy a zhoršovat se jejich dopad na fyzické, mentální a emocionální úrovni.

3. Barva autonomního nervového věnce

Zatímco předchozí případy byly geneticky dané a neměnné, barva je předmětem změny. Pokud je barva ANV bílá, dochází k podráždění autonomních nervů a k hyperaktivitě. Hyperaktivita nebo zvýšená aktivita se váže vždy k akutním onemocněním. Symptomy zvýšené aktivity mohou být například:

Pokračování v kurzu Iridologie

SYLABUS KURZU informace o kurzu PŘIHLASTE SE DO KURZU 


Reference

S kurzem jsem byl spokojen. Zpracování lekcí jejich postupná náročnost, obsáhlý popis jednotlivých části nabízel informace a znalosti v dostatečném množství na pochopení práce při analýze duhovky. Děkuji za spolupráci. - Pavel S.

souvisejícíProdukty a kurzy