Vstup do labyrintu a najdi svou duši

Vstup do labyrintu a najdi svou duši

Autonomní nervový systém hraje klíčovou roli při regulaci toku energie a informací mezi tělem a mozkem a opačně. Stres, trauma, emoční dysbalance, fyzická onemocnění přerušují tok energie a mohou do našeho řídícího centra poskytovat velmi zkreslené informace. Můžeme svůj autonomní nervový systém vytrénovat pro hledání nebezpečí. Soustředit své podvědomí na selekci rozzlobených tváří v davu, ze zpráv si vybírat jen ty, které přinášejí hrozbu a dokonce i strážník před obchodem, může v nás evokovat možnou hrozbu krádeže. Náš autonomní nervový systém může být jednoduše v jistou dobu nastaven na vyhledávání nebezpečí. A jako výsledek, buď útočíme, utíkáme, nebo jsme jednoduše imobilizovaní.

V tomto stavu je velmi náročné pocítit bezpečnost, lásku, soucit a navazovat bezpečná přátelská spojení. V dnešním cvičení si uděláme přestávku. Dovolíme svému nervovému systému odpočívat. A je opravdu mnoho cvičení, léčivých bylinek, aroma esenciálních olejů, bachových esencí, které pomohou vystresovanému nervovému systému odpočívat. Udělat si malou přestávku a na chvíli vstoupit do svého vlastního uklidňujícího systému. Dnes si ukážeme sílu prastarého nástroje. Podíváme se na efekt labyrintů.

Labyrint jako cesta návratu do svého uklidňujícího systému

Labyrint je klikatá cesta, často jednokruhová a jen s jednou cestou vedoucí do středu labyrintu. Tyto útvary jsou staré více než 4 000 let a využívány jako symbol meditace, tance nebo rituálních obřadů. Pro nás jsou i nyní nástrojem pro osobní, psychologickou a duchovní transformaci. Labyrinty v nás evokují duchovní pouť, učí nás umění všímavosti a jemně mobilizují naši energii. Efekt labyrintu může být využit pro relaxační účely, kdy snižujeme vnitřní neklid, napětí, ale také pro jemnou mobilizaci, soustředění, jasnost, nové myšlenky, můžeme zažít záblesky intuice nebo zaslechnout svůj vnitřní hlas.

V dnešním cvičení budeme praktikovat chůzi labyrintem. Na rozdíl od bludiště, labyrint je naprosto bezpečný. Nemůžeme se zde ztratit. Labyrint má jen jednu cestu a nenajdete zde žádné slepé uličky. Vstoupíme-li do labyrintu, pomyslně nastupujeme na cestu transformace. Dochází k uvolnění od každodenních povinností a přichází pocit přijetí moudrosti, než přijedeme do jeho středu.

Cesta labyrintem je jemným posunem vnímání sebe a světa. Můžete si všimnout, že začátek cesty je doprovázen mírnou mobilizací vaší energie a následně dochází k pocitu klidu. A jelikož se pravděpodobně ve vašem okolí nenachází žádný reálný labyrint, v dnešním cvičení si pomůžeme kresbami labyrintů a budeme jimi procházet jen naším prstem.

1. Vyberte si mapku labyrintu, která s vámi nejvíce rezonuje v tuto chvíli. Ideální je si ji vytisknout, případně zalaminovat pro opakované používání. Klepnutím na obrázek získáte jeho zvětšení.

 labyrint (9)  labyrint (2)  labyrint
 labyrint (6)  labyrint (8)  labyrint (8)

  

2. Použijeme náš prst, který bude naším průvodcem. Během sledování cesty od vnějšího otvoru směrem do středu labyrintu se můžete pohybovat tempem, které vám vyhovuje. Všimněte si vašich pocitů při vstupu do labyrintu, během vaší „prstové chůze“ a po dosažení jeho středu.

3. Ve středu labyrintu se zastavte a několikrát se pomalu zhluboka nadechněte (prst držte uprostřed nebo si ruce položte pohodlně na klín). Mnozí věří, že jste nejblíže ke středu, což vám umožňuje širší pohled a duchovní vedení. Poskytl vám na tomto místě váš nervový systém nějaký příběh?

4. Když budete připraveni opustit centrum nebo se budete cítit spokojeni (jako po snězení dobrého jídla), vraťte se po cestě zpět ke vchodu, který se nyní stává výstupním bodem.

5. Můžete experimentovat s různými mapami labyrintů, vyměňovat prsty nebo zkusit si chůzi vaší druhou rukou. Další možností, jak využít svůj labyrint jsou barvičky. Můžete použít různé barvy, díky čemuž bude pro vaše oči snazší sledovat váš prst procházející labyrintem.

Závěrem, naší primární povinností je vědět, co se děje s mým nervovým systémem právě teď. Jak se cítí? Cítí se bezpečně? Je kreativní? Je soucitný? Je schopen navazovat bezpečné spojení  s ostatními? Pokud ano, tohle je přesně to místo, kde je náš nervový systém šťastný a mi to jednoduše cítíme každou jeho částí. Naopak nervový systém, který je přetížen, je jednoduše soustředěn na všechny signály nebezpečí, není zde prostor pro snění, fantazii, nevidíme drobné třpytky jednoduchých momentů. Naším úkolem je pomoci svému nervovému systému k návratu domů, do místa bezpečí, lásky, soucitu a bezpečného spojení.

Obsah web stránky je primárně zpracován podle názoru autora, pokud není citováno jinak. Informace jsou určeny pro osobní zájmy čtenáře, bez poznání anamnézy a kontraindikací individuálních podmínek čtenáře a nenahrazují standardní zdravotní péči. Žádná z informací této web stránky není určena a neměla by být považována za zdravotní poradenství. Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem předtím, než začnete jakýkoli léčebný program, a to zejména pokud jste těhotná, kojící nebo užíváte medikaci nebo se léčíte ze zdravotních problémů.