EFT-technika emoční svobody

Uvolnit balvan emoční zátěže, roztrhnout pouta soužení a volně se unášet vášní pro život je naším biologickým právem Základní kurz
eft-online-kurz

EFT - Technika emoční svobody

Říká se: "Směj se a svět se bude smát s tebou, breč a budeš brečet sám." Od malička se k nám dostává zpráva, že emoce jako pláč, smutek, zklamání, vina a jakékoli další emoce kategorizované jako negativní, nejsou pro tento svět přijatelné. Měli bychom je schovat z dohledu na místo, kde je nikdo nemůže vidět. Nebo si nasadit na sebe masku šťastného a bezproblémového, zakousnout se do jazyka a jít dál. Naučili nás, že pokud naše emoce nejsou pozitivní, nejsme vítáni. Vyhýbáme se těm, kteří trpí zoufalstvím, smutkem, hněvem nebo zuřivostí. Máme myslet pozitivně, vždy se usmívat a vidět jen světlou stranu mince.

Pokud jsme klidní a šťastní, nikdo nám nezakazuje cítit se přesně takhle. Ale jakmile se překlopíme na druhou stranu smutku, neštěstí, hněvu, okamžitě k nám přichází varování, abychom s tím hned skončili.

Emoci se nedá poručit a cítit ji tak, jak byste právě chtěli. Je tím, čím je. Můžete ji samozřejmě popřít, zasunout, potlačit, předstírat, že ji necítíte nebo se něčím rozptýlit. Ironií je, že právě uznání emoce, ať už je jakkoliv negativní, je způsobem, jak ji uvolnit. Ať je náš hněv na sebe sama jakkoli velký, sebepřijetí je naší jedinou cestou a EFT dokonalým prostředníkem.

Co je EFT

Technika emoční svobody se od svého zrodu v 90. letech minulého století těší nadšení lidí po celém světě. Praktikují ji učitelé, lékaři, zubaři, trenéři, psychologové, kariérní poradci a také obyčejní lidé při úlevě od bolesti, úzkosti a při jakékoliv emoci nebo fyzické dysfunkci, kde je příčinou stagnující energie.

Stagnující energie je centrem zájmu EFT. Emoce jsou energií a ve skutečnosti je nelze pohřbít ani skrýt za svými zády. Jejich energetický náboj bude přítomen i přes naši snahu je necítit. Jejich stagnující energie bude stále s námi a bude udávat směr našemu životu. Nedovolí nám být svobodnými a volně se unášet vášní pro život. Jsme jen otroky toho, co skrýváme sami před sebou.

EFT nás učí, že každá emoce je stejně legitimní jako každá jiná a žádné emoce nejsou horší nebo lepší. Jak uvedl Eckhart Tolle: "Negativní emoce nejsou problém, problém je jen v tom, že s nimi máme velmi špatný vztah."

Metoda EFT

Velmi volně si můžeme EFT metodu představit jako „odklepání“ všech svých trápení. Přijmout svá tajemství, mít s sebou soucit a pomoci uvolnit to, co nás tíží a sužuje. V jedné relaci EFT se toho ve skutečnosti děje víc, než si myslíme. Máme své bolesti, trápení, které zjemňujeme dotekem s vlastní pokožkou, používáme slova, kterými si dodáváme odvahu pojmenovat to, co nás tíží. Navíc pracujeme se systémem meridiánů, který pracuje na subtilnější úrovni, pracuje s energetickým konceptem naší bolesti.

Jednoduchost EFT je v přímém kontrastu s její účinností a rychlostí efektu, který získáme. Často funguje tam, kde všechny ostatní způsoby léčení selhaly.

Docela upřímně, většina lidí nemá velká očekávání, že poklepávání po svém těle bude fungovat. O to větší radost a údiv nastává, když efekt EFT skutečně pocítí sami na sobě. Jaké to je, uvolnit balvan emoční zátěže, roztrhnout pouta soužení a volně se unášet vášní pro život. Chtít od života víc a cítit se svobodný je naším biologickým právem.

Pro titulky v češtině prosím klikněte v pravo dole na tlačítko CC a zvolte češtinu.    

Co je součástí kurzu EFT?

  • Komplexní kurzový manuál 
  • Detailní struktura EFT protokolu 
  • Video instruktáže 
  • Vedení lektora 
  • Bezplatné konzultace 
  • Certifikát

 

 

Reference