EFT-technika emoční svobody

Uvolnit balvan emoční zátěže, roztrhnout pouta soužení a volně se unášet vášní pro život je naším biologickým právem Základní kurz
eft-online-kurz
Tisk

Lekce 3 - Příklad lekce

Vítejte u třetí lekce. Jak jste mohli zjistit, EFT je prakticky neomezený nástroj, který máte ve vlastních rukou. Neexistuje oblast vašeho života, kde by se nemohla tato technika použít a často funguje právě tam, kde ostatní terapie selhaly. Gary Craig, otec EFT, je znám tím, že říká „Vyzkoušejte EFT na všem. “

EFT je prospěšná pro zdraví, bohatství a štěstí. Může být použita na vztahy, motivaci, práci a cokoli právě teď potřebujete. Můžete ji použít pro jakékoli fyzické, emoční, duševní nebo duchovní potřeby. Nezáleží na tom, jak dlouho jste problém měli, EFT může být nápomocná v jeho řešení.

Důležité zásady EFT

V následujících částech budete testovat, zkoušet, hrát si s EFT. Budete svým vlastním terapeutem a klientem zároveň. Svépomocná terapie s pomocí EFT je jednoduchá a účinná. Avšak seznámíme vás se zásadami, které bychom pro úspěch terapie měli dodržet:

Zachovejte k sobě samému pozitivní přístup

V první řadě budete svým prvním klientem právě vy. A tak jako u jiných lidí, i k sobě budeme přistupovat s respektem, soucitem, láskou, podporou a velmi pozitivním postojem. Uvolníme svůj stres a napětí. I když se zdá tato zásada jednoduchá, máme tendenci se chovat hůře k sobě samému než k ostatním. Takže si ji budeme po celou dobu připomínat. Zkusíme se k sobě samému chovat tak, jako k osobě, která v jistou dobu trpí a nám na ní velmi záleží.

Podpořte sebe sama

Povzbuzení, podpora a pozitivní zpětná vazba je nezbytnou součástí. U EFT si budeme dodávat povzbuzení tím, že si budeme povídat sami se sebou. Nahlas mluvit. Naše úvodní fráze bude jasně a zřetelně vokalizována a rovněž připomínková fráze. Pokud by se vše odehrávalo v tichosti, jen v naší mysli, nezapojili bychom celou neurologickou síť a zároveň, mysl by nám skákala z tématu na téma. Také si připomeneme, abychom při poklepávání bodů nezapomněli na dýchání a napili se vody.

Cokoli se objeví v rámci vaší EFT relace vyslovte nahlas. Například, pokud spatříte, že vaše dýchání je mělké, směle to vokalizujte. „Moje dýchání je mělké a tak se párkrát zhluboka nadechnu“. Dovolte si být demonstrativní. Můžete dělat gesta, zvuky, výkřiky… přesně tak, jako by byl s vámi terapeut a vy se s ním chcete podělit o to, co je ve vašem nitru. Je to naprosto v pořádku, i když se to možná zdá pro někoho zvláštní, hrát s sebou tuto novou hru. A čím komfortnější se stane pro vás vaše nová hra, tím lépe se dokážete podpořit a mít s sebou soucit i v případech, kdy selžete nebo věci nepůjdou správným směrem.

Zůstaňte ve stejné "koleji"

Tady je opět důležité zůstat na jedné trati. Zvolili jste si problém, který chcete řešit a sledujete jeho cestu od začátku až do konce. Když pracujeme sami se sebou, může se velmi snadno stát, že začneme skákat z problému na problém, z trati na trať. A to naprosto náhodným způsobem. Poklepáváním akupresurních bodů začne proudit energie, začnou proudit i myšlenky, pocity, nápady a vzpomínky. Můžete si například vzpomenout na dětství a útržky incidentů…. V jednom kole můžeme poklepávat jednu událost, ve druhém kole zase řešit něco jiného. A tento způsob nemusí být velmi úspěšný..

Důležité je pracovat na jednom místě důkladně, dokud nedojde k uvolnění, dokud zažijeme skutečný zázrak EFT. Užitečnou pomůckou je zapsat si na papír problém, na kterém chcete pracovat a mít ho na očích během celého EFT pořadu. A jednoduše se ho držet a nesjet z trati. Pokud se v průběhu objeví nová témata, jen si je poznamenejte do poznámkového bloku a můžete se k nim vrátit jindy.

Poslední důležitá rada pro svépomoc při praktikování EFT je – buďte k sobě laskaví, milí a trpěliví. Pokud vaše trpělivost vyprchává, dopřejte si EFT, takže můžete být soucitnější a milující.

Detailní protokol EFT – Strach z očekávané události

V předchozí lekci jsme se naučili základní techniky EFT. Dnes si vaše nové znalosti shrneme do praktické roviny, kterou si vyzkoušíte sami na sobě. Pro tyto účely jsme si vybrali emoci strachu z očekávané události. Je to něco, s čím jste se už ve svém životě určitě setkali nebo ještě mnohokrát setkáte. Ať už to je pracovní pohovor, nástup dítěte do školky, první rande a pod. V následující části lekce si do detailu probereme postup uplatňovaný v rámci EFT. Pokud jste připraveni, můžeme začít.

Strach z očekávané události

Intenzivní strach z očekávané události může být vyvolán objektem/osobou (např. hmyz, šéf) nebo určitou nastávající situací (např. veřejné mluvení, nové zaměstnání). Pociťovaný strach může být někdy neúměrně vysoký ve srovnání s mírou skutečné hrozby.

Dny, kdy žijeme se svým strachem, jsou velmi náročné. Už teď žijeme v pocitu ohrožení z toho, co nastane. Můžeme více sahat po stimulantech, sedativech, náš spánek není plnohodnotný s množstvím sžírajících a opakovaných myšlenek. Naším tělem proudí množství aktivních hormonů jako adrenalin a kortizol, dýcháme mělce a srdce bije o něco více. Pocity možného ohrožení z toho, co se stane nebo nestane, jsou přítomny nepřetržitě.

EFT nám pomůže aktivovat svůj vlastní uklidňující systém, snížit hlasitost strachu a příznaky, které zažíváme. Postupně se začneme cítit bezpečně a pocity z blížící se události budou plně pod naší kontrolou.

Část 1 - Úvod

Před začátkem se napijeme vody a připravíme si také sklenici s vodou na dosah našich rukou. V EFT pracujeme s energetickým konceptem a voda je fantastickým vodičem. Pití vody před zahájením a během EFT by mělo být součástí vaší rutiny.

Část 2 – Cíl

Identifikujte cíl, na který se chcete zaměřit. Identifikace cíle je jednou z nejdůležitějších součástí každého EFT protokolu. Příkladem cíle jsou negativní myšlenky, nežádoucí emoce, nepříjemné pocity, které okupují naši mysl.

V následující části se budeme více zabývat svým strachem z nadcházející události a zapojíme do tohoto procesu všechny své smysly. Zlatým pravidlem pro úspěch EFT je skutečné pocítění emočního náboje za naším cílem. Poklepávání „ničeho“ nepřinese výsledky. Poklepávání „něčeho“ přinese nějaké výsledky. Avšak poklepávání na něco velmi citelného, ​​živého a důležitého přináší velmi důležité a hluboké změny.

Příkladem je negativní očekávání a stres studenta z nadcházející písemky. „Z testu z matematiky dostanu pětku“. Má k tomuto přesvědčení množství důkazů, má špatné známky, nerozumí příkladům, selhal na přijímačkách, stále se učí a dívá do knih, ale vůbec tomu nerozumí. My se však potřebujeme dostat víc pod povrch tohoto globálního prohlášení. Zapojit do procesu všechny naše smysly. Co se začne dít, když má vypočítat příklad? Jaké obrazy, zvuky, pachy, emoce, pocity a fyzické vjemy se začnou ozývat v jeho nitru? Může říci: "Cítím bolest v žaludku, zrychlený dech, strach, chci utéct, nedokážu přemýšlet". A stejně budeme postupovat i při našem dnešním cvičení.

Dnes je dobré, abyste si vybrali budoucí situaci, kdy se pravděpodobně setkáte se svým strachem. Může to být plánovaná nadcházející událost, jako například plánovaný projev nebo setkání. Může to být i „nejhorší možný scénář“, ze kterého máte strach a který se může stát, když to nejméně čekáte. V rámci EFT relace budeme pracovat na strachu z budoucí události a zjemňovat emocionální utrpení a úzkost, kterou můžete pociťovat dnes, pokud přemýšlíte o nadcházející události nebo o nejhorším možném scénáři.

Existuje nadcházející situace nebo nejhorší scénář, který ve vás vyvolává strach a úzkost? Pro inspiraci uvedeme pár příkladů:

 • V nejhorším případě mě napadne pes, když jsem na procházce. Pokouše mě a můžu začít krvácet. Psí zuby se hluboce zaryjí do mé kůže. Nemůžu ho ze sebe strhnout. Křičím o pomoc, ale nikdo není nablízku. Strach ze psů. 
 • Když jsme na turistice, kráčíme vzhůru strmým chodníkem vysoko nad jezero. Cesta se zužuje a já přicházím k vysokému útesu. Ztrácím rovnováhu a uklouznu dolů po svahu a spadnu z jeho okraje. Strach z výšek. 
 • Sedím v autě a počasí se začíná zhoršovat. Vše je pokryto ledem a po celé cestě klouzají další auta. Vidím obrovské nákladní auto, které se ke mně řítí. Je zcela mimo kontrolu. Při této představě bych už raději nikdy nesedla za volant. Strach z řízení za nepříznivého počasí.
 • V nejhorším případě mě můj šéf požádá, abych poskytla improvizovanou prezentaci. Všichni jsou přítomni: moji šéfové, moji kolegové. Moje mysl je prázdná a jen tam hloupě stojím. Nejznepokojivější část by ve skutečnosti nastala až potom – byly by to lítostivé pohledy, které mi každý věnuje, nebo ještě hůře, snaží se být laskaví. Nesnáším být předmětem soucitu. Už bych se nikdy nemohla ukázat v práci. Strach ze selhání. 
 • Nejtrapnější by bylo říci mé rodině, že nemůžeme jet na výlet, protože se bojím letět. Na tvářích mých dětí vidím zklamání - jejich otec, jejich hrdina, je prostě zklamal. Strach z létání. 

Nyní jste na řadě vy, popište svůj strach z očekávané události nebo nejhorší možný scénář. Z popisu vytvořte jednoduchý název:
Nyní přidáme více detailů k vašemu strachu z nadcházející události. Čím živějším a skutečným se váš cíl stane, tím rychlejší výsledky s EFT získáme. 

1. Jaké vnitřní obrazy, zvuky nebo pachy se spustí, když myslíte na váš cíl? Příklady:

 • Křičím o pomoc, padám, stonám, řítím se a vůbec nemám kontrolu nad svým tělem.
 • Zvuk štěkání a vrčení psa těsně předtím, než na mě zaútočí. Také pohled na jeho ostré zuby, jak se mi zasouvají do kůže.
 • Obraz, jak po mém fiasku stojím u kávovaru v práci. Petr mě poplácá po rameni a posměšně řekne "To se může stát každému." Alice mě objímá, ale nedokáže navázat oční kontakt.
 • Stojím tam a dívám se na tváře kolegů, vím, že ode mě očekávají hodně.

Váš popis:
 

2. Jaké pocity nebo emoce se objeví, když pomyslíte na váš cíl? Příklady:

 • Rozpaky a hanba, jaké jsem nikdy předtím necítil.
 • Čistá bezmocnost a úplná otupělost.
 • Hluboký, bezedný smutek.
 • Hrůza z napadení.
 • Necítím se bezpečně, mám strach.

Váš popis:

3. Jaké fyzické vjemy zažíváte, když myslíte na váš cíl? Příklady:

 • Cítím, jak mi všechna krev proudí do tváře a zbarví se do jasné červené.
 • Sevření na hrudi, po kterém následují potíže s dýcháním.
 • Cítím svůj tep, srdce mi buší.
 • Obrátí se mi žaludek a je mi na zvracení.
 • Potí se mi ruce.

Váš popis:

Část 3 – Ohodnocení úrovně stresu

Ohodnoťte úroveň své emocionální tísně, když myslíte na svůj cíl. Emocionální tíseň zahrnuje emoce, jako je strach, úzkost, smutek nebo bezmocnost, které se objeví, když myslíte na svůj cíl.

eft2-2

Část 4 - Příprava úvodních a připomínkových frází

Pokud jste si zvolili svůj cíl a napsali své negativní obrazy, pocity a fyzické vjemy, které se s ním vážou, jste připraveni na EFT relaci. Poklepáváním po EFT bodech dokážeme zjemnit silné obrazy, emoce, fyzické reakce, které při představě našeho cíle pociťujeme. EFT je nástrojem snížení nežádoucího emocionálního vlivu našeho cíle a souvisejících negativních přesvědčení změnou mentálních spojení na neurologické úrovni mozku.

1. Stanovení úvodní fráze: I když (negativní přesvědčení), hluboce a úplně přijímám samu sebe. V jedné sekvenci budeme pracovat jen na jednom negativním přesvědčení. Můžete využít jakéhokoli závěru úvodní fráze, který s vámi nejvíce rezonuje. Při verbalizaci úvodní fráze budeme spolu s frází poklepávat karate úderem, tzn. místem mezi malíčkem a zápěstím z vnější strany vaší dlaně. Úvodní frázi opakujeme třikrát.

2. Stanovení připomínkové fráze: V další sekvenci terapie budete připomínkovou frázi opakovat na každém EFT bodu spolu s poklepáváním. Na jednom bodě klepeme přibližně sedmkrát spolu s opakováním připomínkové fráze. Začínáme od vnitřního koutku oka a pokračujeme směrem dolů a končíme na temeni hlavy.

Vezmeme-li si příklad nejhoršího možného scénáře, který jsme popsali výše, zněl takto: „V nejhorším případě mě můj šéf požádá, abych poskytla improvizovanou prezentaci. Všichni jsou přítomni: moji šéfové, moji kolegové. Moje mysl je prázdná a jen tam hloupě stojím. Nejznepokojivější část by ve skutečnosti nastala až potom – byly by to lítostivé pohledy, které mi každý věnuje, nebo ještě hůře, snaží se být laskaví. Nesnáším být předmětem soucitu. Už bych se nikdy nemohla ukázat v práci. Strach ze selhání.”

 • 1. Kolo EFT – verbalizace základního problému: „I když mám strach, že selžu, miluji samu sebe“ s připomínkovou frází „Strach.“; další kolo „Selžu.“
 • 2. Kolo EFT – verbalizace vnitřních obrazů, zvuků, pachů:„I když se dívám na tváře kolegů a jejich očekávání, miluji samu sebe“ s připomínkovou frází „Tváře kolegů“; "Jejich očekávání"
 • 3. Kolo EFT – verbalizace pocitů a emocí: „I když se necítím bezpečně a mám strach, miluji sebe samu. Připomínková fráze: “Necítím se bezpečně”; „Tento strach“
 • 4. Kolo EFT – verbalizace fyzických vjemů: „I když cítím svůj tep a buší mi srdce, miluji samu sebe“ Připomínková fráze: „Tep“; “Bušící srdce”

Před samotným zahájením EFT relace je vhodné si připravit všechny úvodní a všechny připomínkové fráze, které budete používat již během samotného výkonu EFT. Napsat si je na papír a mít je před sebou. Tímto způsobem si můžete být jisti, že jste na té správné trati a nesjedete mimo. Obsáhneme nejen hlavní problém, ale zároveň všechny obrazy, zvuky, pachy, pocity, emoce a reakce fyzického těla. Na každý jeden vjem vytváříme jednu úvodní frázi. Připomínkové fráze opakujeme u každého kola během poklepávání. Máme-li více připomínkových frází, v rámci jednoho kola opakujeme jen jednu frázi. Máme-li napsané dvě připomínkové fráze, děláme dvě kola. Máme-li pět připomínkových frází, děláme pět kol EFT.

Část 5 - Výkon EFT

Máme-li přípravu ukončenou, jsme připraveni na EFT relaci. Ideální je mít své poznámky u sebe, abychom udrželi naši mysl a myšlenky na trati. Můžeme začít s poklepáváním a verbalizováním našich frází.

1. Začínáme třemi hlubokými nádechy a rukama v pozici naší hrudi

2. Třikrát poklepáváme karate úderem s verbalizací úvodní fráze

3. Poklepáváme na jednotlivé akupresurní body od vnitřního okraje obočí směrem dolů, končíme na temeni hlavy. Po poklepání po všech připomínkových frázích, které se vážou k úvodní frázi, končíme jedno kolo EFT.

eft2-1

 

4. Závěr celé relace, tzn. pokud už nechceme pokračovat v EFT, ukončíme třemi hlubokým nádechy s rukama umístěným ve středu naší hrudi.

Část 6 - Zhodnocení relace

Na řadě je kontrola. Opět se vrátíme ke svému subjektivnímu měřítku pociťovaného stresu a vyhodnotíme si skóre. Jaké číslo jsme označili na začátku a kam jsme se dostali teď?

Pravděpodobně došlo k posunu na číselné škále směrem dolů. Pokud máte chuť na další kolo EFT, opět upravíme naše úvodní fráze.

 • Úvodní fráze: „I když mám stále strach, že selžu, miluji sebe samu”
 • Úvodní fráze: „I když stále vidím tváře kolegů a jejich očekávání, miluji samu sebe”
 • Úvodní fráze: „I když se ještě necítím bezpečně a mám strach, miluji sebe samu.
 • Úvodní fráze: „I když ještě cítím svůj tep a buší mi srdce, miluji samu sebe”

Na závěr třetí lekce si spolu ještě jednou projdeme celou sekvenci terapie. Je skutečně důležité ……………………………….

Pokračování v kurzu EFT

SYLABUS KURZU informace o kurzu PŘIHLASTE SE DO KURZU 

 

 

Reference

souvisejícíProdukty a kurzy