EFT - sylabus kurzu

Lekce 1

 • Vznik EFT
 • TFT se stává rodičem EFT 
 • Proč EFT funguje 
 • EFT a amygdala 

Lekce 2

 • EFT body poklepávání
 • Tlak při poklepávání
 • Základní protokol EFT
 • Stanovení úvodní a připomínkové fráze
 • Stupnice hodnocení progresu terapie
 • Videoinstruktáž

Lekce 3

 • Důležité zásady EFT
 • Detailní protokol EFT (Strach z budoucích událostí)
 • Video instruktáž

Lekce 4

 • Provádění pozitivních tvrzení
 • Pátrání ve své minulosti
 • Referenční vzory
 • Detailní protokol EFT (Pátrání po původu strachu)
 • Video instruktáž

Lekce 5

 • Metoda volby
 • Detailní protokol EFT (Smutek a beznaděj bez zjevné příčiny)
 • Video instruktáž

Lekce 6

 • Skrytý fenomén – psychologický zvrat
 • Sekundární zisk a sekundární ztráta
 • Alternativa pro překonání psychologického zvratu
 • Detailní protokol EFT – Závislosti

Lekce 7

 • Aspekty
 • Práce s minulými aspekty
 • Práce s budoucími aspekty
 • Třídění aspektů v čase

Lekce 8

 • Body scan – video instruktáž
 • Metoda zaměření na fyzické tělo

Lekce 9

 • Příprava terapeuta
 • EFT a děti