Kontakt

Podmínky používání internetových stránek www.kurzy-leceni.cz a ochrana osobních údajů

Podmínky užívání internetových stránek

Podmínky používání internetových stránek www.kurzy-leceni.cz (dále také jen jako "Podmínky") platí pro každé použití těchto internetových stránek. V případě změn těchto Podmínek platí aktuálně zveřejněné znění na internetu. Majitelům těchto internetových stránek www.kurzy-leceni.cz je Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy, se sídlem Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 1083351775, zap. v Živnostenském rejstříku č. 110-203888 Obvodního úřadu Bratislava, obor živnostenského podnikání ze dne 10.3.2011.

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy povoluje uživatelům prohlížet tyto internetové stránky www.kurzy-leceni.cz a využívat všechny veřejné funkční prvky těchto internetových stránek, a to za předpokladu respektování a neporušování autorských práv, které se mohou na jakýkoliv obsah těchto internetových stránek vztahovat. Obsah internetových stránek živnosti Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy podléhá ochraně autorských práv. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy si vyhrazuje všechna práva, zejména práva týkající se názvu živnosti a autorská práva na celý obsah těchto internetových stránek, zejména na texty, grafiky, fotografie, layout, video a hudbu. Každé použití obsahu těchto internetových stránek, zejména ukládání v databázích, rozmnožování, kopírování, rozšiřování nebo zpracování, vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy.

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy vynaloží veškeré přiměřené úsilí na to, aby na těchto internetových stránkách uváděla pouze správné, aktuální, přesné a úplné informace a data. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy však neodpovídá za žádné škody způsobené používáním těchto internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu. Obsah internetových stránek je poskytován bez jakýchkoliv záruk. Obsah web stránky je primárně zpracován podle názoru autora, pokud není citováno jinak. Informace jsou určeny pro osobní zájmy uživatele stránky, bez poznání anamnézy a kontraindikací individuálních podmínek uživatele a nenahrazují standardní zdravotní péči. Žádná z informací této web stránky není určena a neměla by být považována za zdravotní poradenství. Uživatel web stránky je povinen konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem předtím, než začne jakýkoli léčebný program.

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy neodpovídá a nezaručuje, že informace a údaje poskytnuté na těchto internetových stránkách jsou správné, aktuální, přesné a / nebo úplné. Totéž platí i pro externí odkazy a linky na jiné, cizí internetové stránky a Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy neodpovídá za obsah internetových stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Odkazy a linky na cizí internetové stránky mají pouze informační charakter. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy se neidentifikuje s obsahem cizích internetových stránek, na které se poukazuje nebo na které je propojena linkem. Vytváření linků na internetové stránky www.kurzy-liecenia.sk je dovoleno pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy.

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy oznamuje, že všechny vyobrazení na těchto internetových stránkách jsou pouze symbolické vyobrazení. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace a údaje bez předchozího upozornění.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané prostřednictvím formulářů a registračních formulářů na stránce www.kurzy-leceni.cz jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem C122 / 2013Z.z., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti Ing. Jana Jašková-eLearningAcademy. Uživatel stránky www.kurzy-leceni.cz  vyplněním formulářů na stránce, včetně registračního formuláře dává souhlas živnosti Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy se zpracováním, uchováním a zabezpečením osobních údajů a informací. Informace poskytnuté uživatelům stránky www.kurzy-leceni.cz zahrnují, avšak nemusí být limitovány pouze na jméno, příjmení, adresu, fakturační adresu, emailovou adresu za účelem vystavení účetních dokladů v případě koupy poskytovaných služeb a produktů. Poskytnuté informace budou využity výhradně pro administrativní účely web stránky www.kurzy-leceni.cz; zpracování vašich požadavků v souvislosti s poskytovanými službami společnosti Ing.Jana Jašková - eLearningAcademy; jako způsob komunikace s uživatelem stránky www.kurzy-leceni.cz o aktuální nabídce služeb a produktů, případně změnách v administraci společnosti Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy. Nikdy vám nezašleme informace, které jste si nevyžádali. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy zajistila stránky www.kurzy-leceni.cz včetně platebních transakcí instalací SSL certifikátu s bezpečnostním 128 bit encryption. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy akceptuje většinu platebních a debetních platebních karet na stránce www.kuzry-leceni.cz. Všechny platby jsou zabezpečené platební bránou využitím služby VUB ecard a Paypal. Veškeré údaje o platebních kartách jsou zpracovány a uchovávány výlučně VUB bankou, která je zodpovědná za uchovávání vašich finančních detailů bezpečně a v souladu s podmínkami VUB banky na bázi standardů 3D Secure - MasterCard SecureCode ™ a Verified by VISA a Paypal.

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy neuchovává a nemá k dispozici vaše finanční údaje. Internetové stránky www.kurzy-leceni.cz používají "Google Analytics" - službu na analýzu webu společnosti Google Inc. (Dále jen "Google"). Google Analytics používá cookies, které se ukládají v počítači uživatele a umožňují analýzu používání těchto internetových stránek uživatelem. Informace vytvořené cookies o používání těchto internetových stránek (včetně IP adresy uživatele) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google bude používat tyto informace, aby vyhodnotil používání těchto internetových stránek uživatelům, aby sestavil zprávy o aktivitách uživatele na těchto internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a na poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a používáním internetu. Google nebude v žádném případě IP adresu uživatele dávat do souvislosti s jinými údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče, nicméně je třeba dát do pozornosti, že v tomto případě uživatel nebude moci používat v plném rozsahu všechny funkce těchto internetových stránek.

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s používáním údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro tento účel. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy respektuje ochranu Vašich osobních údajů, které jste jí poskytli, ať už při vyplňování kontaktních formulářů nebo prostřednictvím e - mailu, při jejich zpracování se řídí platnými právními předpisy Slovenské republiky a při správě poskytnutých osobních údajů dodržuje maximální bezpečnostní postupy a opatření, aby tyto osobní údaje zajistila před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetími osobami. Poskytnutí Vašich osobních údajů mimo živnosti Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy je vyloučeno.

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy si vyhrazuje právo používat osobní údaje na obchodní a marketingové účely, včetně uverejňovnia jména a příjmení výherce měsíčního slosování o 50% slevu z kurzového poplatku na sociální síti Facebook. Vyplněním formuláře "Studuj se slevou" dáváte ke zveřejnění svůj souhlas. Každý uživatel internetových stránek www.kurzy-leceni.cz může kdykoliv a bez udání důvodu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou po odvolání souhlasu neprodleně smazány.

Při zasílání informačních e - mailů s nabídkou Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy jsou dodrženy platné právní předpisy. Každý uživatel může kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas se zasíláním informačních e-mailů a obchodních nabídek Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy.

Souhlasíte s tím, aby společnost Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy zpracovávala vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let. Máte právo na opravu nesprávných, neaktuálních a neúplných osobních údajů, blokování osobních údajů a další práva uvedená v § 28 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.