Fytoterapie 2 – hormonální systém

léčivé bylinky využijete nejen v době nemoci, ale hlavně na kontrolu a regulaci tělesných procesů II. stupeň kurzu
fytoterapie
Tisk

Lekce 1 - Příklad lekce

Cíl lekce:  hormony a hormonální systém; brožura léčivých rostlin; představení konceptu kurzu fytoterapie II. stupně

 

Vítejte na kurzu fytoterapie II. stupně, který je určen všem vám, úspěšným absolventům našeho základního kurzu fytoterapie. V základním kurzu jste získali informace o základech anatomie a fyziologie, včetně vzájemných souvislostí orgánů a žláz. Terapii jsme vedli od základních orgánů eliminace a detoxikace, které zajistí čistou řeku našeho života (krevní a lymfatický systém). Bez optimální činnosti orgánů eliminace a detoxikace nemá efekt pracovat na zdravotních potížích, které jsou vždy důsledkem zvýšené toxicity organismu. A stejně to platí i pro disfunkce endokrinních žláz.  

V kurzu fytoterapie II. stupně se budeme věnovat hormonům, které ovládají činnost celého našeho organismu od spánku, metabolismu, tělesné teploty, reprodukce, růstu, stárnutí a celé plejády emocí. Je více než jasné, že jen na základě správných znalostí fyziologie našeho těla, dokážeme vést terapii cíleně a konstruktivně. Bez toho nebude naše práce nikdy efektivní. A pokud známe vzájemné souvislosti, je už snadné vyskládat kombinaci bylin, které budou stát na pevných základech jejich terapeutických vlastností a selekce bylin bude ve prospěch každého jednoho individuálního klienta.

Endokrinní systém se skládá ze skupiny žláz, které produkují regulační substance, které nazýváme hormony. Hormony si můžeme představit jako chemické posly, které mají regulační efekt na určité buňky nebo orgány. Hormony jsou vylučovány přímo do krevního oběhu a sledují svou cestu k cílové tkáni. Buňky cílové tkáně obsahují receptory, které reagují na specifické hormony. Jakmile hormon zapadne do receptoru buňky, dokáže ovlivnit její aktivitu. Například hormon inzulín, vylučovaný slinivkou břišní, musí nejprve zapadnout do receptoru na povrchu buňky, aby mohla být krevní glukóza buňkou využita. Z chemické perspektivy můžeme hormony rozdělit do dvou hlavních kategorií:

  • Proteiny. Tyto hormony jsou proteiny tvořeny z aminokyselin. Všechny hormony spadají do této kategorie, kromě hormonů vylučovaných nadledvinami a pohlavních žláz.
  • Steroidy. Tyto hormony jsou deriváty steroidního cholesterolu. Produkovány jsou nadledvinkami a pohlavními žlázami.

Endokrinní žlázy jsou sekrecí svých hormonů navzájem závislé. Nadledvinky jsou obvykle první v pořadí, kde se nám začne endokrinní systém hroutit. Nadledvinky jsou sekrecí kortizolu hlavním anti-stresovým agentem. Avšak nejedná se jen o stres, který je typický pro život ve 21. století, ale stresem pro naše tělo je např. dehydratace, zvýšená toxicita krevního a lymfatického oběhu a často podceňované asymptomatické infekce. Všechny tyto faktory zvyšují nároky na práci nadledvinek a dodávky kortizolu. Únava i po dobrém nočním spánku je jedním z prvních signálů, kterým nadledvinky dávají signál překročení svých možností. Obvykle tuto situaci dokážeme kompenzovat například příjmem kávy a nadledvinky jsou opět vystaveny práci přesčas. S vyšší sekrecí kortizolu stoupá také hladina krevního cukru. Druhá na řadu přichází slinivka a zvyšuje se produkce inzulínu a to každým dalším zvýšením hladiny krevního cukru. Pokud je tato situace dlouhodobá, krevní hladina se stává nestabilní. Snížená nebo nestabilní hladina krevní glukózy nás opět činí unaveným, podrážděným, může omezit naše mentální funkce a tak si pomůžeme porcí sacharidů nebo slazeným nápojem.

A kruh pokračuje. Po slinivce břišní přichází na řadu štítná žláza. Pomalost myšlení, únava, pocity chladu, přibývání na váze jsou predominantními symptomy, které nás vedou k lékaři. Obvykle jsou naše symptomy zahrnuty pod diagnózu hypotyreózy a odcházíme s medikací. Avšak i přes užívání léků, které by měly náš metabolismus zvýšit, pocity únavy a vyčerpání spolu s dysglikémií stále pociťuje přibližně 70 % klientů.

Spolu s hypotyreózou se kruh rozšiřuje o problémy s estrogenovou dominancí, která postihuje reprodukční systém. Přicházejí symptomy jako například PMS, endometrióza, bulky v prsou, nepravidelná menstruace. Hormonální substituční terapie může na jistý čas ulevit od symptomů, avšak pokud terapii nebudeme vést od začátku řetězce, i medikace může selhat. Nakonec se přidá epifýza s nedostatkem melatoninu, který prohlubuje efekt stárnutí a podepisuje se pod insomnii, dále autonomní nervový systém a adrenalin, jako hormon pohotovosti. A nad tím vším stojí hypothalamus, který je přemostěním endokrinních, nervových a imunitních disfunkcí.

To byl jeden klasický příklad řetězové reakce, který demonstruje závislost hormonální sekrece jedné žlázy a její vliv na všechny ostatní. Je to jako domeček z karet, který se začne postupně hroutit a přesahovat hranice hormonálního systému a rozšiřovat se i na oblast imunitního a nervového systému. Zasažen bude celý organismus. A aby to bylo vše jednoznačné, v každé lekci kurzu se budeme věnovat jedné endokrinní žláze, ukážeme si její funkce v rámci tělesné fyziologie a také komplikace, které s sebou přináší zvýšená nebo snížená hormonální sekrece.

Ale nezůstaneme jen při fyziologii. Máme připravena i řešení z pohledu fytoterapie. Bylinné směsi budeme připravovat již ze známých bylin, se kterými jsme pracovali v prvním kurzu, ovšem pro vyšší účinek a adresnější hormonální působení jsme museli tentokrát sáhnout do celosvětového repertoáru rostlin. Hodně budeme čerpat z tradiční čínské medicíny, ajurvédy a máme zde také rostliny z amerického kontinentu. Všechny nejlepší z nejlepších rostlin jsme opět shrnuli do praktické brožury léčivých rostlin, kterou si můžete vytisknout kliknutím zde. Ale protože jsou to pro někoho možná nové bylinné druhy, v každé lekci se budeme podrobněji věnovat jejich účinkům. 

Úvod do studia fytoterapie II. stupně

Navážeme na první kurz fytoterapie, kde jsme si řekli základní informace o funkcích jednotlivých endokrinních žláz. Pro zopakování předkládáme grafické zobrazení. Přičemž je jasné, že jen muži mají varlata a jen ženy mají vaječníky. 

endocrine21 

Endokrinní systém je úzce propojen s nervovým a imunitním systémem a tyto koordinační sítě ovlivňují celý chod našeho organismu. I v rámci medicíny je rozpoznáno spojení mezi nervovým a endokrinním systémem, což se odráží také na názvu – neuroendokrinní systém. Oba systémy jsou zodpovědné za fyziologické reakce našeho těla, jako například eliminace toxinů a také psychologické funkce, zejména pocity úzkosti, deprese atp. Zatímco nervový systém kontroluje například aktivitu svalů a jeho efekt pocítíme okamžitě, endokrinní stimuly jsou pomalejší, ale ovlivňují cílové tkáně delší periodu. A i když se nervový a endokrinní systém v určitých aspektech liší, oba systémy jsou úzce propojeny prostřednictvím hypotalamu, kterým začínáme naše studium.

Druhou lekci kurzu věnujeme hypotalamu, který je hlavní přijímající stanicí a je to právě hypotalamus, kdo rozhodne, co se s danými informacemi udělá. Nejsou to vyšší mozková centra. Regulační mechanismus hypotalamu funguje nezávisle na naší vědomé mysli. Stresor, nejrozmanitějšího druhu, od zvýšené toxicity, dehydratace, extrémního přežívání ať už pozitivní nebo negativní emoce, stimuluje hypothalamus a spouští řetězec akcí, které se vážou k endokrinní, nervové a imunitní adaptaci.

Následně se budeme věnovat hypofýze, nadřazené endokrinní žláze, která je součástí více os, jak to dokumentujeme na následujícím obrázku:

hl1-2

Jakákoliv dysregulace těchto os je vždy způsobena přítomností stresoru. Vzpomenete-li si na první kurz fytoterapie, v 90% případů je tím stresorem nepravidelná eliminační činnost tlustého střeva, střevní dysbióza a výsledná autointoxikace organismu. Vnitřní toxicita je často přehlížena jako příčina vzniku dysbalancí nervového, endokrinního a imunitního systému. Opak je však pravdou. Střevní dysbióza je často spouštěčem mnoha kondic a přesto není mnohdy diagnostikována. A i když se v tomto kurzu budeme věnovat endokrinnímu systému, management péče o tlusté střevo je stále prioritou vaší práce. 

Pokračování v kurzu Fytoterapie II – hormonální systém

SYLABUS KURZU  informace o kurzu  PŘIHLASTE SE DO KURZU 


Reference

Hodně jsem se naučila, proto jsem vděčná, nesmírně vděčná. Kurz je zpracován perfektně, srozumitelnou řečí, pro ty co ukončili první stupeň fytoterapie nebude žádný problém. Jsem ráda, že jsem se na to dala, i když mám omezeného množství času, protože mi dal hodně, mnoho znalostí, které určitě využiji nejen ve svůj prospěch. Děkuji – Zuzana P.

souvisejícíProdukty a kurzy