Fytoterapie 2 - hormonální systém - Sylabus kurzu

Fytoterapie II - Lekce 1

 • Úvod do studia fytoterapie II. stupně
 • Hormony a endokrinní systém
 • Brožura léčivých rostlin

Fytoterapie II - Lekce 2

 • Hypotalamus - centrální bod propojení endokrinního, nervového a imunitního systému 
 • Hypotalamus a hormonální sekrece 
 • Hypotalamus a hormonální regulace 
 • Hypotalamus a rostlinné adaptogeny 

Fytoterapie II - Lekce 3

 • Hypofýza - nadřazená žláza endokrinního systému
 • Adenohypofýzy a neurohypofýza
 • Hypofýza a hormonální sekrece
 • Hypofýza a hormonální regulace
 • Hypofýza a léčivé rostliny

Fytoterapie II - Lekce 4

 • Epifýza a melatonin
 • Epifýza a cirkadiánní cyklus
 • Epifýza a reprodukční systém
 • Epifýza a imunitní systém
 • Epifýza a léčivé rostliny

Fytoterapie II - Lekce 5

 • Štítná žláza a její dopad na organismus
 • Regulační mechanismus hypotalamus - hypofýza - štítná žláza
 • Primární a sekundární hypotyreóza
 • Štítná žláza - vaječníky - nadledvinky 
 • Další podpůrné diagnostické možnosti - Brod test bazální teploty, puls 
 • Návrh terapeutické intervence při snížené a zvýšené sekreci hormonů štítné žlázy 

Fytoterapie II - Lekce 6

 • Endokrinní funkce slinivky
 • Inzulín a glukagon
 • Orgány zapojené v regulaci hladiny krevní glukózy
 • Hyperglykémie
 • Hypoglykémie a dysglykémie
 • Cesta od dysglykémie přes syndrom X až k diabetu
 • Hypoglykémie / dysglykémie a fytoterapie

Fytoterapie II - Lekce 7

 • Kůra nadledvin a glukokortikoidy
 • Efekt a funkce kortizolu
 • Sekrece kortizolu v jednotlivých stádiích stresu
 • Návrh terapeutické intervence - hypersekrece / hyposekrece kortizolu

Fytoterapie II - Lekce 8

 • Kůra nadledvin a mineralkortikoidy
 • Mechanismus renin - angiotensin
 • Efekt a funkce aldosteronu
 • Návrh terapeutické intervence
 • Jiný pohled na diuretika
 • Gonadokortikoidy dřeň nadledvin
 • Efekt a funkce adrenalinu a noradrenalinu

Fytoterapie II - Lekce 9

 • Ženský reprodukční systém
 • Vztah mezi estrogenem a progesteronem
 • Příčiny a důsledky estrogenové dominance
 • Ovariální cysty, syndrom polycystických vaječníků, děložní fibroidy, endometrióza, menopauza
 • Návrh terapeutické intervence

Fytoterapie II - Lekce 10