Fytoterapie II. stupeň - Imunitní systém
Sylabus kurzu

Fytoterapie 2 – Lekce 1

 • Úvod do studia 
 • Představivost v léčení 
 • Koncepce kurzu Fytoterapie 2 - imunitní systém 

Fytoterapie 2 – Lekce 2

 • Buňky aktivní v imunitním systému a jejich funkce
 • Nespecifická imunita
 • Specifická imunita
 • Imunita zprostředkovaná buňkami
 • Imunita zprostředkovaná protilátkami

Fytoterapie 2 – Lekce 3

 • Imunita a stres
 • Neuroendokrinní obvod
 • Žádoucí a nežádoucí efekt kortizolu
 • Návrh terapeutické intervence
 • Rostlinné fytosteroly

Fytoterapie 2 – Lekce 4

 • Imunita a střevní dysbioza
 • Probiotika prebiotika

Fytoterapie 2 – Lekce 5

 • Význam a role zánětu
 • Akutní záněty
 • Stimulanty imunitního systému
 • Návrh terapeutické intervence

Fytoterapie 2 – Lekce 6

 • Význam a role horečky
 • Koncepce terapeutické intervence

Fytoterapie 2 – Lekce 7

 • Chronické zánětlivé onemocnění 
 • Návrh terapeutické intervence 

Fytoterapie 2 – Lekce 8

 • Centrální obezita jako chronické zánětlivé onemocnění
 • Příčiny centrální obezity
 • Rizika centrální obezity
 • Obezita a imunitní systém
 • Návrh terapeutické intervence

Fytoterapie 2 – Lekce 9

 • Autoimunitní onemocnění
 • Příčiny aktivace autoimunitních onemocnění
 • Návrh terapeutické intervence pro prodloužení periody remise

Fytoterapie 2 – Lekce 10