Jak porozumět své úzkosti

Jak porozumět své úzkosti

Jsou období, kdy trpíme úzkostí a je to normální, protože jsme jen lidé. Zatímco pociťovat úzkost čas od času je normální, problémem nastává, když pocity úzkosti přetrvávají delší periodu a můžeme se překlenout do specifických fobií, které jsou iracionální a obecně zhoršují kvalitu zdraví.

Ačkoliv je úzkost v její nejčistší podobě nezbytná k přežití u lidí a zvířat, úzkost v každodenním životě může mít oslabující účinek na zdraví a kvalitu života. V tomto článku se budeme věnovat úzkosti, která je důsledkem zvýšené reaktivity nervového systému. Nejedná se o úzkostnou poruchu, obsedantně-kompulzivní poruchu nebo posttraumatickou úzkost, kde je třeba odborné vedení a specifická intervence.

Stres a úzkost

Pojmy stres a úzkost se v dnešní době považují za stejný problém a často si je můžeme zaměňovat. Jedná se však o dva odlišné děje, i když pociťované fyzické symptomy jsou velmi podobné. Úzkost může být důsledkem dlouhodobě zvýšeného stresového napětí. Stres nemusí pramenit jen z množství práce, hektického životního stylu, stres pro naše tělo představuje i fast food, střevní dysbióza, nedostatek pohybu, dehydratace .... Stres je rysem dnešního moderního životního stylu a jednou přijde cena, kterou budeme muset zaplatit.

Reakce těla na stres a úzkost

hl2-4cz

Stres různého původu aktivuje sympatickou část autonomního nervového systému (SNS) a sekreci adrenalinu. Tělo se nachází v módu "útok-útěk". Za pociťované tělesné symptomy (například nechutenství k jídlu, nespavost, bušení srdce, vyšší krevní tlak, zvýšená hladina glukózy atd.) jsou do značné míry zodpovědné hormony adrenalin a noradrenalin.

Současně spolu s autonomním nervovým systémem dochází k pohybu další antistresové větve, kterou tvoří hypotalamus-hypofýza-nadledviny. Do těla se uvolňuje více kortizolu, čímž se bojuje proti účinkům stresu.

Rovnováha mezi kortizolem, noradrenalinem a adrenalinem je rozhodující, aby se člověk cítil dobře, zejména při stresových událostech.

Po snížení napětí se aktivuje opačný systém. Sekrece adrenalinu a kortizolu se vrací do normální hladiny. Tento stav bychom mohli označit jako "odpočívej a trav". Je primárně regulovaný parasympatickým nervovým systémem (PNS), kterým se tělo uvolňuje, veškerý zbylý adrenalin je metabolizován a tělo se zotavuje z účinků stresu.

Problém chronického stresu a úzkosti

Když se nadledvinky dostanou pod nepřetržité bombardování stresory, poptávka po stresových hormonech se stává pro tělo příliš velkým soustem. Nakonec nadledvinky ztrácejí schopnost dostatečné produkce a sekrece stresových hormonů. Tělo už není schopno účinně modulovat antistresovou odpověď a přeladit na PNS, aby se zotavilo z účinků stresu. V tomto stavu má tělo jen omezené zdroje reagovat na ostatní metabolické procesy. Výsledkem mohou být pocity úzkosti, bolesti hlavy, nestálý krevní tlak, nepravidelný srdeční rytmus, nesnášenlivost chladu nebo tepla, závratě, pocení, záchvaty paniky, posturální ortostatickou tachykardii.

Jak minimalizovat stres a úzkost

První a nejdůležitější věcí je uvědomit si, že ne všechny úzkosti jsou špatné, ačkoli někdy to tak můžete cítit. Úzkost znamená nadměrnou aktivitu (nebo nedostatečnou inhibici) určitých neurotransmiterů. Může to být nadbytek glutamátu, adrenalinu a noradrenalinu, nebo nedostatek kyseliny gama aminomáselné (GABA), která zpomaluje procesy, zklidňuje nás a přepíná nás na parasympatickou části autonomního nervového systému. Nízká hladina GABA může také vést k emočním problémům, jako jsou úzkostné a panické poruchy, agresivní a antisociální chování a syndrom chronické bolesti, jakož i další fyzické problémy.

  • Redukce stresu – pokud je to možné, identifikujte spouštěče stresu a následných pocitů úzkosti. Nejdůležitější technikou řízení úzkosti je zjistit, co úzkost vyvolává. To vám dává možnost větší kontroly nad vaší úzkostí.
  • Pozitivní myšlení - přidejte do svého života tolik pozitivity, jak jen můžete. Pozitivní myšlenky, pozitivní výroky a pozitivní lidé mohou snížit některé z negativních faktorů, které zvyšují stres.
  • Strava - výživa těla je klíčovou a netýká se jen pocitů úzkosti. Stravu bychom měli postavit na nutričně hodnotných potravinách, které vytvoří dostatečné energetické rezervy, které tělo může využít v čase stresu. Eliminace monosacharidů a stimulantů jako je kofein by měla podpořit výživu.

Úzkost a esenciální oleje 

Esenciální oleje jsou při působení na emoce dokonalým párem. Když zkoumáme účinky esenciálních olejů na psychiku, musíme zohlednit jejich vliv na čichový systém a jeho nervová spojení. Aby se esenciální oleje staly psychoaktivními, musí jim být umožněno odpařování, nebo existovat ve formě páry. Jakmile se dostanou do atmosféry, aromatické molekuly jsou detekovány našimi čichovými membránami, které jsou pokryty čichovými chloupky na obou stranách nosní dutiny, které zprostředkovávají informaci čichovému nervu. Čichové neurony vyčnívají do limbického systému, který je primárním centrem emocí, vzpomínek, motivace avšak co je důležité, bez vědomé kontroly. Součástí je amygdala, sídlo základních emocí; hippocampus, který je spojen s pamětí; hypothalamus, který je regulátorem sekrece adrenalinu a kortizolu. 

Psychoaktivní rozměr esenciálních olejů a jejich síla ovlivňovat naši náladu a emoce je zajištěna dvěma cestami.

Zaprvé je to čichové spojení, které je zprostředkováno rychlou cestou neurotransmise, takže jakékoliv účinky způsobené čichem se ukáží poměrně rychle. A i když je tato cesta poměrně rychlá, efekt závisí od doby inhalace. Krátká inhalace, např. 5 minut může znamenat malý nebo zanedbatelný efekt. Naopak dlouhá expozice, např. 60 minut, může opět představovat stejný výsledek.

Druhým způsobem je cesta přes krevní řečiště. Je sice mnohem pomalejší, protože musí nejprve dojít k absorpci složek esenciálních olejů a až následně se dostanou do mozku. Nicméně odhaduje se zvýšený potenciál pro udržení efektu. Jakmile se molekuly oleje dostanou do mozku, dochází k uvolňování neurotransmiterů, jako jsou např. serotonin (vliv na náladu, úzkost, agresivitu) a GABA (vyrovnává nadbytečné excitační neurotransmitery jako glutamát a noradrenalin). Jelikož mají molekuly esenciálního oleje přímý přístup do mozku a mohou skutečně procházet přes hematoencefalickou bariéru, máme zde systém s potenciálem léčit neurotické poruchy.

Bylo velmi dobře zdokumentováno, že inhalace esenciálních olejů se sedativními kvalitami dokáže snížit aktivitu a efekt autonomního nervového systému. Jako příklad, případová studie (Hongratanaworakit, 2011) zkoumala směs levandule a bergamotu při léčbě úzkosti. Kombinace olejů byla aplikována masáží do oblasti břišní dutiny. Analyzované parametry se týkaly aktivity autonomního nervového systému a subjektivních emočních reakcí účastníků studie. Aplikace bergamotu a levandule způsobila značné snížení pulsu, systolického a diastolického krevního tlaku a míru rozrušení. Účastníci studie reportovali pocity uspokojení a zvýšené relaxace.

Top esenciální oleje v případě stresu a úzkosti 

aromaterapie_kurz

Ylang Ylang

Ylang Ylang je olejem při léčení úzkosti, nervového napětí, nespavosti, šoku, strachu a hněvu. Jeho erotická vůně může také pomoci uvolnit sexuální zábrany. Ylang Ylang může pomoci při problémech, jako jsou vysoký krevní tlak, rychlé dýchání a srdeční rytmus, sexuální problémy. A i když je v jeho potenciálu uklidnit, snížit krevní tlak a nadměrnou činnost srdce, současně zvyšuje pocit pro přítomnost.

Pomeranč a citron

Pomerančový olej má uklidňující, povznášející účinek na emoce a mírně sedativní účinek. Užitečný je při poruchách spojených se stresem, jakými jsou úzkost a nespavost. Může také pomoci rozptýlit hněv a frustraci. Citronový olej je z chemické kompozice tvořen převážně monoterpeny a poskytuje úlevu od fyzického a psychologického stresu, dokáže snížit hladinu kortizolu a cerebrálních monoaminů. Stejně má potenciál ovlivňovat kognitivní funkce.

Sladká majoránka

Majoránka má zklidňující účinky na emoce a může pomoci při nervové úzkosti, strachu, smutku, nízké sebeúctě, nočním probouzení nebo neklidu. Sedativní účinek z něj dělá populární esenciální olej, který se používá před spaním. Majoránka je účinným prostředkem proti pocitům úzkosti s aktivací parasympatického systému.

Levandule

Levandule má uklidňující účinek na autonomní nervový systém. Je prospěšná v případě stresu, úzkosti, deprese, nervového napětí a nespavosti. Její chemická kompozice je tvořena estery a alkoholy, což umožňuje její dlouhodobé používání, obzvláště pokud je stres chronický.

Heřmánek

Heřmánek má uklidňující účinek na nervový systém a je oblíbeným olejem na léčení nespavosti, úzkosti a stresových stavů. Také je jedním z nejlepších olejů na vyrovnávání emocí během menstruace. Stejně jako levandule, je heřmánek velmi jemným olejem, z chemické perspektivy je tvořen z 80% estery, což umožňuje jeho každodenní a dlouhodobé používání.

Bergamot

Bergamot má uklidňující účinek na nervový systém a pomáhá snižovat pocity stresu, úzkosti, strachu a paniky. Může také podporovat klidnější noční spánek. I když ho najdeme v kategorii sedativních, má stejně povznášející vliv na emoce, pomáhá budovat energii, inspirovat a povzbuzovat pocity štěstí. Bergamot má funkci neurotransmiteru. Směs tvořena bergamotem spolu s ylang ylang a levandulí redukovala psychologický stres, hladinu kortizolu a krevní tlak u klientů s esenciální hypertenzí.

Další esenciální oleje jako santalové dřevo podporuje meditativní stav a pomáhá zmírňovat chronickou nespavost.  Citronová tráva má potenciál substituovat barbituráty, které jsou používány pro podporu spánku. Pačuli  snižuje aktivitu SNS a hladinu adrenalinu. Vetiver je v ajurvédě olejem, který zchladí mysl a zlepší koncentraci.

Díky čichu mohou esenciální oleje působit přímo na psychiku a různá aroma mohou zlepšovat, modifikovat nebo stabilizovat kognitivní funkce a emocionální stav.

Aromaterapie je v současnosti jediná terapeutická modalita, která v této souvislosti může podložit praxí efekt rostlin na změny nálad. Z tohoto důvodu se často označuje jako "psychoaromaterapie", aby se rozlišilo cílení olejů, ale ve skutečnosti je nedílnou součástí celostní aromaterapeutické praxe.

aromaterapie_kurz 

Závěrem, úzkost je ochranný mechanismus a někdy je tou nejlepší možností, jak nás upozornit na hrozbu. V nebezpečné situaci je to právě úzkost, která nás upozorňuje na rizika a dokonce nás úzkost může motivovat hledat pomoc, jak se dostat z nebezpečné situace. Nedělejte z úzkosti nepřítele. Místo toho se pokuste porozumět své úzkosti a raději pracujte spolu s vaší úzkostí a ne proti ní. Léčebný proces začíná tím, že tělo zastaví zvýšenou sekreci adrenalinu a kortizolu jako odpověď na zvýšenou stresovou reaktivitu. Sedativní vlastnosti silic nebo bylinek mohou uklidnit tělo a poskytnout mu čas na uzdravení a vybudování výživové rezervy. Když se tělo zklidní a neuroafektivní reakce se normalizují, tělu umožníme, aby se začalo stabilizovat a léčit.

 

Obsah web stránky je primárně zpracován podle názoru autora, pokud není citováno jinak. Informace jsou určeny pro osobní zájmy čtenáře, bez poznání anamnézy a kontraindikací individuálních podmínek čtenáře a nenahrazují standardní zdravotní péči. Žádná z informací této web stránky není určena a neměla by být považována za zdravotní poradenství. Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem předtím, než začnete jakýkoli léčebný program, a to zejména pokud jste těhotná, kojící nebo užíváte medikaci nebo se léčíte ze zdravotních problémů.