Neřešte stres, naší zodpovědností je hledat řešení pro své emoce

Neřešte stres, naší zodpovědností je hledat řešení pro své emoce

Říká se, že stres je tichý zabiják. Stres za poslední desetiletí získal řadu negativních nálepek. Avšak stres je v tom docela nevinně. Není to stres, který zabíjí. Jsou to negativní pocity, negativní emoce a negativní očekávání. To je přesně to, co aktivuje nervový a hormonální systém a ovlivňuje naši tělesnou fyziologii. Dlouhodobé prožívání negativních emocí je cestou, která pravděpodobně nebude mít šťastný konec.

Avšak umíme se otočit, umíme se vrátit a zastavit rozjetý vlak. Nemusíme hrát hlavní roli ve scénáři dramatu. Všechno je možné, pokud víme a rozumíme svému tělu a své mysli. Naším cílem je nejen rozumět, vědět a chápat. Máme o trochu vyšší ambice. Naším záměrem je převzít kontrolu nad tím, co cítíme. Seberegulace je konečným cílem a vaším vítězstvím.

Jak často používáte slovo „stres“?

Pojem „stres“ se dnes stal jedním z nejpoužívanějších slov. Popisujeme sami sebe jako „vystresovaní“, například když uvízneme v dopravním provozu, když se nám rozpadá vztah, nebo se má ve firmě propouštět. Veřejné vystupování, potíže s komunikací, řešení chronických onemocnění, všechno to a mnoho dalších událostí jsou podmínkami, které v nás vyvolávají stres. Co však řadí všechny tyto odlišné události do jedné kategorie? Co je tou podstatou stresu?

Stres není naším nepřítelem. Stres, ve své nejčistší podstatě, je přirozeně řízený emocionální prožitek. Je zde, aby nás upozornil na možnou hrozbu a my jsme mohli zaujmout svůj postoj. Za stresem není tak samotná událost, ale emoce, které se s danou událostí pojí. Jsou to vždy emoce, jako reakce na určitý podnět, který je vnímán jako ohrožující. Stres jako takový nemá význam. Stres je ve skutečnosti jen důsledkem negativní emoce.

KDE vznikají negativní emoce

Všechny emoce vznikají v našem emočním mozku, který se nazývá také limbický systém. Limbický systém je komplexní soubor struktur umístěných ve středu našeho mozku. Často se nazývá jako pocitový nebo reaktivní mozek. Reaguje ještě předtím, než vstoupí do hry naše rácio. Možná s tím máte své zkušenosti. Někdy zkrátka pod vlivem emocí uděláme něco, nebo řekneme pár frází, aniž bychom zvážili jejich důsledky. A je to naprosto normální, protože naše reakce je plně vedena limbickými strukturami. Stres je jen důsledek. Primární příčina jsou negativní emoce a pocity. Naším úkolem je najít je a pojmenovat. Přesně a autenticky. Pojmenováním emoce, kterou jsme kategorizovali jako negativní, si otevíráme cestu k jejímu uvolnění.

Jen to, co je skryto, má možnost přetrvávat a růst.

JAK vznikají negativní emoce

Mozek funguje jako komplexní identifikace vzorů a párovací systém. Minulé zkušenosti v nás vytvářejí soubor známých vzorů, které jsou udržovány v neuronové architektuře našeho mozku. Vstupy do mozku nejprve procházejí screeningem limbických struktur a jsou předmětem porovnávání a párování se známými vzory. Tím nám limbický systém pomáhá organizovat vnímání, naše pocity, emoce a výsledné chování. Pokud je vnější vstup pro emoční mozek znám, je jako stabilní kulisou, nebo naším referenčním vzorem. Když je vstup dostatečně odlišný od známého referenčního vzoru, tento „nesoulad“ nebo odchylka od známého, je signálem pro možné ohrožení.

Potenciální hrozba a nesoulad s referenčním vzorem vytváří negativní pocity a vede k aktivaci nervového a hormonálního systému. A důsledek cítíme na úrovni naší tělesné fyziologie v podobě zvýšené činnosti srdce, rapidního dýchání, snížení paměti a koncentrace, zvýšení pocení, vypnutí trávicí činnosti a pod. Tělo je připraveno bojovat o přežití.

CO vyvolává negativní emoce?

 • Neznámé vnější faktory, na které nemá mozek referenci
 • Pokud jsou vnější faktory mimo naší kontrolu
 • Pokud vnější faktory ohrožují naše sociální postavení

JAK pracovat s negativními emocemi

Rada je jednoduchá. Pojmenujte to, co cítíte. Emoce jsou podstatnou součástí toho, kým jsme. Někdy však mohou být chaotické, komplikované a přímo matoucí. Vědět, jak je pojmenovat a mluvit o nich – se sebou samým i s ostatními – je klíčovou součástí rozvoje emocionálního zdraví a výsledné seberegulace.

Bachovy esence

Někdy to může být náročné, někdy může být hrozba jen samotná představa, přiznat před sebou samým to, co chci ukrýt. Jednou z pomocí jsou bachovy esence. Dr. Bach vyvinul systém, který je výlučně soustředěn na uznání – pojmenování – uvolnění. Je to vždy emoce, která je za vaším stresem. Co je za tím? Beznaděj, strach, nejistota, osamělost, hněv, prázdnota, nedostatečnost, vina… co je za vaším stresem?

» Bachova terapie – online kurz

 

Můžete toto mentální cvičení zařadit pod moderní termín mindfulness, vědomě a se zvědavostí zkoumám svůj stres a hlavně emoci, která je pod povrchem tohoto slova. A můžu pátrat ve své nervové architektuře ještě víc. Hledat, jestli mám na tyto pocity určitou referenci, je tento pocit tělu tak dobře známý a často opakovaný? A pojmenováním se nám otevírá elegantní systém volby bachových kapek pro relaxaci a uvolnění, ať je emoce jakákoliv. Dr. Bach neopomenul žádnou z nich.

Cokoli cítíte a umíte přenést do vědomé mysli má šanci na laskavé uvolnění.

Esenciální oleje

Aromaterapii a inhalaci esenciálních olejů bychom mohli označit také jako terapii beze slov. Nemusíme mluvit, není-li to pro nás zrovna bezpečné. Stačí nám jen dýchat. Čich jako jediný ze smyslů má přímý vstup do našeho limbického systému a inhalací esenciálního oleje, jehož aroma je pro nás příjemné, relaxační a uklidňující dává signál celé naší vědomé mysli, našemu tělu, že jsme v bezpečí.

» Aromaterapie pro duši – online kurz
» Aromaterapie – online kurz

 

Selekce správného esenciálního oleje je mimořádně důležitá. K inhalaci bychom si měli volit aroma, na které již referenci náš mozek má a spojuje se s pozitivními minulými zkušenostmi. Rovněž bude vhodný esenciální olej, na který v našem mozku ještě neexistuje čichová paměťová stopa, jeho aroma je pro nás příjemné a zároveň spadá do kategorie sedativních. Můžete vyzkoušet například inhalovat jeden esenciální olej nebo i jejich kombinaci:

 • Ylang Ylang 
 •  Pomeranč 
 • Citron 
 • Majoránka 
 • Levandule 
 • Heřmánek 
 • Bergamot 
 • Santalové dřevo 
 • Geranium 
 • Citronová tráva 
 • Pačuli 
 • Vetiver

Pokud se rozhodnete inhalovat, máte dvě možnosti, které inhalaci rozdělují na aktivní a pasivní.

Aktivní forma inhalace

Aktivní forma je přímým způsobem cesty molekul esenciálního oleje čichovými drahami do limbického systému. Je intenzivní, s rychlým nástupem terapeutického benefitu a rovněž se zvyšuje i riziko podráždění nebo iritace. Doba inhalace je omezena maximálně 15 min. Preferuje se krátké a přerušované inhalování před konstantní inhalací. Aktivní forma je vhodná pro akutní situace.

Pasivní forma inhalace

Pasivní forma je nepřímým způsobem cesty molekul esenciálního oleje čichovými drahami do limbického systému a je méně intenzivní. Aroma oleje je difúzováno v prostoru a není určeno jen nám, ale každému, kdo se ve stejném prostoru nachází a může představovat určité riziko vzhledem k možné čichové paměťové asociaci. Doba inhalace se pohybuje od 30-60 minut, přičemž po 30 minutách získáváme maximální benefit.

Závěrem, naše emoce jsou jako naše děti. Naší odpovědností je to, jaké jsou. Nejsou to vnější okolnosti a faktory, které nám vstoupili do života. Je to naše reakce, náš postoj, které jsme k nim zaujali. Jsou jako naše děti, ať už se v životě setkaly s čímkoliv dramatickým. Všechno co potřebují je naše laskavá péče a možná maličká pomoc přírody. Vždy jsou řešení, pokud jsme se rozhodli je hledat, nevzdávat se a je-li naším cílem kráčet k vlastnímu, osobnímu štěstí.

Obsah web stránky je primárně zpracován podle názoru autora, pokud není citováno jinak. Informace jsou určeny pro osobní zájmy čtenáře, bez poznání anamnézy a kontraindikací individuálních podmínek čtenáře a nenahrazují standardní zdravotní péči. Žádná z informací této web stránky není určena a neměla by být považována za zdravotní poradenství. Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem předtím, než začnete jakýkoli léčebný program, a to zejména pokud jste těhotná, kojící nebo užíváte medikaci nebo se léčíte ze zdravotních problémů.